Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Tin mới:   Đề nghị tham gia góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025      Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020      Thông báo kết quả họp giao ban ngày 06-10-2020      Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 10 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 28 tháng 09 đến ngày 02 tháng 10 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 09 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 09 năm 2020       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2376759
Số người online: 142
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 28 tháng 09 đến ngày 02 tháng 10 năm 2020
9/29/2020 8:19:56 AM     
 

 

LỊCH TUẦN (28/09/2020-02/10/2020)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

*****

 

 

 

 

Thứ 2, 28/09/2020

Sáng

28/09/2020 07:00 28/09/2020 07:15

Hội ý cơ quan đầu tuần

Tập thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

28/09/2020 07:15 28/09/2020 07:30

Hội ý lãnh đạo Sở đầu tuần

Tập thể Lãnh đạo Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

28/09/2020 08:00 28/09/2020 11:00

Thảo luận kế hoạch KTXH và dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Sa Thầy

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Khoa giáo, Văn xã, Huỳnh Thị Thuý Hà

Sở Kế hoạch và Đầu tư

28/09/2020 08:00 28/09/2020 11:00

Họp giải quyết đơn kiến nghị của Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Ngô Việt Thành

tại Ban Quản lý Khu kinh tế

28/09/2020 08:00 02/10/2020 17:00

Làm việc với Đoàn Thanh tra - Thanh tra Chính phủ (theo Quyết định số 488/QĐ-TTCP)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

28/09/2020 10:00 28/09/2020 11:00

Họp giải quyết một số nội dung liên quan đến khu công nghiệp Đăk Tô, khu công nghiệp sản xuất và chế biến dược liệu tập trung

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Ngô Việt Thành

tại Ban Quản lý Khu kinh tế

Chiều

28/09/2020 13:30 28/09/2020 17:00

Dự phiên họp Thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 9 năm 2020

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

Hội trường Ngọc Linh

Thứ 3, 29/09/2020

 

 

 

Sáng

28/09/2020 08:00 02/10/2020 17:00

Làm việc với Đoàn Thanh tra - Thanh tra Chính phủ (theo Quyết định số 488/QĐ-TTCP)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

29/09/2020 07:00 29/09/2020 17:00

Tiếp công dân định kỳ tháng 9

Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

29/09/2020 08:00 29/09/2020 11:00

Thảo luận kế hoạch KTXH và dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Ngọc Hồi

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Khoa giáo, Văn xã, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

29/09/2020 08:00 29/09/2020 11:00

Dự kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

Hội đồng nhân dân tỉnh

29/09/2020 08:00 29/09/2020 11:00

Dự Kỳ họp Chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngô Việt Thành

Hội đồng nhân dân tỉnh

29/09/2020 09:00 29/09/2020 17:00

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Lãnh đạo Sở

Xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei

29/09/2020 09:00 29/09/2020 11:00

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Võ Văn Manh

tại Xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei

Chiều

29/09/2020 14:00 29/09/2020 17:00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

BTV Đảng ủy Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 4, 30/09/2020

 

 

 

Sáng

28/09/2020 08:00 02/10/2020 17:00

Làm việc với Đoàn Thanh tra - Thanh tra Chính phủ (theo Quyết định số 488/QĐ-TTCP)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

30/09/2020 08:00 30/09/2020 17:00

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Lãnh đạo Sở

Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi

30/09/2020 08:00 30/09/2020 11:00

Thảo luận kế hoạch KTXH và dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Ia H'Drai

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Khoa giáo, Văn xã, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

30/09/2020 08:00 30/09/2020 11:00

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Võ Văn Manh

tại Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi

Chiều

30/09/2020 13:30 30/09/2020 17:00

Dự làm việc với các đơn vị về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Tp. Kon Tum

Phan Văn Thế

tại UBND tỉnh

30/09/2020 14:00 30/09/2020 17:00

Họp Đảng ủy

Đảng ủy Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

30/09/2020 14:00 30/09/2020 17:00

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Lãnh đạo Sở

Xã Kon Đào, huyện Đăk Tô

30/09/2020 14:00 30/09/2020 17:00

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Võ Văn Manh

tại Xã Kon Đào, huyện Đăk Tô

Thứ 5, 01/10/2020

 

 

 

Sáng

01/10/2020 07:30 01/10/2020 11:00

Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ và Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Sở, Huỳnh Thị Thuý Hà

tại Sư đoàn 10

01/10/2020 08:00 01/10/2020 17:00

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Lãnh đạo Sở

Xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông

01/10/2020 08:00 01/10/2020 11:00

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Võ Văn Manh

tại Xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông

01/10/2020 08:00 01/10/2020 11:00

Thảo luận kế hoạch KTXH và dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Kon Rẫy

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Khoa giáo, Văn xã, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

28/09/2020 08:00 02/10/2020 17:00

Làm việc với Đoàn Thanh tra - Thanh tra Chính phủ (theo Quyết định số 488/QĐ-TTCP)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

01/10/2020 14:00 01/10/2020 17:00

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Lãnh đạo Sở

xã Hà Mòn huyện Đăk Hà

01/10/2020 14:00 01/10/2020 17:00

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Võ Văn Manh

tại xã Hà Mòn huyện Đăk Hà

01/10/2020 14:00 01/10/2020 17:00

Dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc

Huỳnh Thị Thuý Hà

tại UBND tỉnh

Thứ 6, 02/10/2020

 

 

 

Sáng

02/10/2020 08:00 02/10/2020 11:00

Thảo luận kế hoạch KTXH và dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Tu Mơ Rông

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Khoa giáo, Văn xã, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

28/09/2020 08:00 02/10/2020 17:00

Làm việc với Đoàn Thanh tra - Thanh tra Chính phủ (theo Quyết định số 488/QĐ-TTCP)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

02/10/2020 14:00 02/10/2020 17:00

Họp thông qua Đề án quản lý hạn hán trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Phòng Kinh tế ngành

tại Sở NN&PTNT

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 09 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 09 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 09 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 04 tháng 09 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 08 năm 2020
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC