Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Tin mới:   Đề nghị tham gia góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025      Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020      Thông báo kết quả họp giao ban ngày 06-10-2020      Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 10 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 28 tháng 09 đến ngày 02 tháng 10 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 09 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 09 năm 2020       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2376780
Số người online: 36
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 09 năm 2020
9/21/2020 3:12:10 PM     
 

 

LỊCH TUẦN (21/09/2020-25/09/2020)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

*****

20/09/2020 07:30 26/09/2020 17:00

Tiếp công dân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư phục vụ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh

Văn phòng Sở, Thanh tra Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 2, 21/09/2020

Sáng

20/09/2020 07:30 26/09/2020 17:00

Tiếp công dân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư phục vụ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh

Văn phòng Sở, Thanh tra Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

21/09/2020 07:00 21/09/2020 07:15

Hội ý cơ quan đầu tuần

Tập thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

21/09/2020 07:15 21/09/2020 07:30

Hội ý lãnh đạo Sở đầu tuần

Tập thể Lãnh đạo Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

21/09/2020 08:00 21/09/2020 11:00

Họp thẩm tra Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 27/8/2020 về việc đề nghị điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020 theo hình thức ghi thu, ghi chi

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

tại HĐND tỉnh

21/09/2020 08:30 21/09/2020 11:00

Dự họp giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

Chiều

21/09/2020 13:30 21/09/2020 17:00

Dự hội nghị Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Huỳnh Thị Thuý Hà

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

21/09/2020 14:00 21/09/2020 17:00

Dự họp triển khai Công văn số 3519/UBND-KGVX của UBND tỉnh về việc báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2025

Phòng Khoa giáo, Văn xã

tại Ban Dân tộc

Thứ 3, 22/09/2020

 

 

 

Sáng

20/09/2020 07:30 26/09/2020 17:00

Tiếp công dân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư phục vụ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh

Văn phòng Sở, Thanh tra Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

22/09/2020 14:00 22/09/2020 17:00

Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (phiên trù bị)

Phan Văn Thế, Ngô Việt Thành

Hội trường Ngọc Linh

Thứ 4, 23/09/2020

 

 

 

Sáng

20/09/2020 07:30 26/09/2020 17:00

Tiếp công dân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư phục vụ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh

Văn phòng Sở, Thanh tra Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

23/09/2020 06:00 23/09/2020 07:00

Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Nhà bia tưởng niệm Sư đoàn 10

Phan Văn Thế, Ngô Việt Thành

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Nhà bia tưởng niệm Sư đoàn 10

23/09/2020 08:00 25/09/2020 17:00

Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Phan Văn Thế, Ngô Việt Thành

Hội trường Ngọc Linh

Chiều

23/09/2020 13:00 23/09/2020 17:00

Làm việc

Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 5, 24/09/2020

 

 

 

Sáng

20/09/2020 07:30 26/09/2020 17:00

Tiếp công dân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư phục vụ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh

Văn phòng Sở, Thanh tra Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

23/09/2020 08:00 25/09/2020 17:00

Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Phan Văn Thế, Ngô Việt Thành

Hội trường Ngọc Linh

Chiều

24/09/2020 13:00 24/09/2020 17:00

Làm việc

Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 6, 25/09/2020

 

 

 

Sáng

20/09/2020 07:30 26/09/2020 17:00

Tiếp công dân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư phục vụ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh

Văn phòng Sở, Thanh tra Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

23/09/2020 08:00 25/09/2020 17:00

Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Phan Văn Thế, Ngô Việt Thành

Hội trường Ngọc Linh

Chiều

25/09/2020 14:00 25/09/2020 17:00

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh

Phan Văn Thế, Ngô Việt Thành

Hội trường Ngọc Linh

Thứ 7, 26/09/2020

 

 

 

Sáng

20/09/2020 07:30 26/09/2020 17:00

Tiếp công dân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư phục vụ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh

Văn phòng Sở, Thanh tra Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 09 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 09 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 04 tháng 09 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 08 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 08 năm 2020
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC