Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Tin mới:   Đề nghị tham gia góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025      Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020      Thông báo kết quả họp giao ban ngày 06-10-2020      Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 10 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 28 tháng 09 đến ngày 02 tháng 10 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 09 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 09 năm 2020       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2376777
Số người online: 39
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 09 năm 2020
9/14/2020 4:01:40 PM     
 

 

LỊCH TUẦN (14/09/2020-18/09/2020)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

*****

 

 

 

 

Thứ 2, 14/09/2020

Sáng

14/09/2020 07:00 14/09/2020 07:15

Hội ý cơ quan đầu tuần

Tập thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

14/09/2020 07:00 17/09/2020 17:00

Làm việc với Đoàn Thanh tra - Thanh tra Chính phủ (theo Quyết định số 488/QĐ-TTCP)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Văn phòng Sở, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

14/09/2020 07:15 14/09/2020 07:30

Hội ý lãnh đạo Sở đầu tuần

Tập thể Lãnh đạo Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

14/09/2020 08:00 14/09/2020 11:00

Dự Hội nghị thông tin về tình hình đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tình hình biên giới trên bộ với Campuchia và tình hình Biển đông cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt địa phương

Huỳnh Thị Thuý Hà

Ủy ban nhân dân tỉnh

Chiều

14/09/2020 13:00 14/09/2020 17:00

Làm việc

Toàn thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 3, 15/09/2020

 

 

 

Sáng

14/09/2020 07:00 17/09/2020 17:00

Làm việc với Đoàn Thanh tra - Thanh tra Chính phủ (theo Quyết định số 488/QĐ-TTCP)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Văn phòng Sở, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

15/09/2020 07:00 18/09/2020 17:00

Đi kiểm tra các vùng kinh tế động lực của tỉnh

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Huyện Ngọc Hồi

15/09/2020 08:00 15/09/2020 11:00

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh

Huỳnh Thị Thuý Hà

Hội trường Ngọc Linh

Chiều

15/09/2020 14:00 15/09/2020 17:00

Làm việc với Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam (chờ GM)

Ngô Việt Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ 4, 16/09/2020

 

 

 

Sáng

14/09/2020 07:00 17/09/2020 17:00

Làm việc với Đoàn Thanh tra - Thanh tra Chính phủ (theo Quyết định số 488/QĐ-TTCP)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Văn phòng Sở, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

15/09/2020 07:00 18/09/2020 17:00

Đi kiểm tra các vùng kinh tế động lực của tỉnh

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Huyện Ngọc Hồi

16/09/2020 07:00 16/09/2020 11:00

Làm việc

Toàn thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

16/09/2020 14:00 16/09/2020 17:00

Họp Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp, Ngô Việt Thành

tại Sở Khoa học và Công nghệ

16/09/2020 14:00 16/09/2020 17:00

Họp về Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 5, 17/09/2020

 

 

 

Sáng

14/09/2020 07:00 17/09/2020 17:00

Làm việc với Đoàn Thanh tra - Thanh tra Chính phủ (theo Quyết định số 488/QĐ-TTCP)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Văn phòng Sở, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

15/09/2020 07:00 18/09/2020 17:00

Đi kiểm tra các vùng kinh tế động lực của tỉnh

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Huyện Ngọc Hồi

17/09/2020 08:00 17/09/2020 11:00

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh_Hạ tầng Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla

Ngô Việt Thành

Điểm giao đường Hồ Chí Minh và đường mặt cắt 2-2

17/09/2020 08:00 17/09/2020 11:00

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh_Tuyến tránh thành phố Kon Tum

Phan Văn Thế

tại khu vực đồi Sao Mai, xã Hoà Bình

17/09/2020 08:00 17/09/2020 11:00

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh_Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vạn Gia An

Huỳnh Thị Thuý Hà

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vạn Gia An

17/09/2020 08:30 17/09/2020 11:00

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh_Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Huỳnh Thị Thuý Hà

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Chiều

17/09/2020 14:00 17/09/2020 17:00

Họp thẩm định điều chỉnh Dự án Đường giao thông liên xã từ thôn 5, xã Đăk Mar đi thôn 11, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

17/09/2020 15:00 17/09/2020 17:00

Dự làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tín Thành

Ngô Việt Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh

17/09/2020 16:00 17/09/2020 17:00

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh_Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối tổng hợp và khối văn hóa xã hội

Ngô Việt Thành

Khu Trung tâm hành chính mới tỉnh Kon Tum

Thứ 6, 18/09/2020

 

 

 

Sáng

15/09/2020 07:00 18/09/2020 17:00

Đi kiểm tra các vùng kinh tế động lực của tỉnh

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Huyện Ngọc Hồi

18/09/2020 08:00 18/09/2020 11:00

Dự Lễ khởi công dự án Chăn nuôi bò và chế biến sữa (chờ GM)

Lãnh đạo Sở

 

18/09/2020 08:30 18/09/2020 11:00

Đi kiểm tra tình hình triển khai dự án trồng rau, hoa xứ lạnh cây ăn quả có giá trị cao của Công ty TNHH Bảo Gia Việt

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Lãnh đạo Sở

Tiểu khu 486, thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông

Chiều

18/09/2020 14:00 18/09/2020 17:00

Hội nghị Tổng kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và CNTT giai đoạn 2016-2020 (chờ GM)

Ngô Việt Thành

 

18/09/2020 16:00 18/09/2020 17:00

Khai trương Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh (chờ GM)

Ngô Việt Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh

 
       
         
 
         
       
       
       
         
       
         
       
       
         
       
         
       
       
         
       
       
         
       
       
       
       
       
         
       
       
       
         
       
         
       
       
         
         
Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 09 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 04 tháng 09 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 08 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 08 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 08 năm 2020
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC