Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020
Tin mới:   Lịch công tác tuần từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 09 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 09 năm 2020      Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ      Thông báo kết quả họp giao ban ngày 08-9-2020      Lịch công tác tuần từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 09 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 04 tháng 09 năm 2020      Công văn số 2131/SKHĐT-TH ngày 28/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2325824
Số người online: 63
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 09 năm 2020
9/7/2020 11:05:28 AM     
 

 

LỊCH TUẦN (07/09/2020-11/09/2020)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

*****

 

 

 

 

Thứ 2, 07/09/2020

Sáng

07/09/2020 07:00 07/09/2020 07:15

Hội ý cơ quan đầu tuần

Tập thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

07/09/2020 07:15 07/09/2020 07:30

Hội ý lãnh đạo Sở đầu tuần

Tập thể Lãnh đạo Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

07/09/2020 08:00 11/09/2020 17:00

Làm việc với Đoàn Thanh tra - Thanh tra Chính phủ (theo Quyết định số 488/QĐ-TTCP)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Kinh tế Đối ngoại, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

07/09/2020 09:00 07/09/2020 10:00

Dự họp báo cáo về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế, Ngô Việt Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh

Chiều

07/09/2020 14:00 07/09/2020 17:00

Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với tập thể lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

Ngô Việt Thành

Ban Quản lý Khu kinh tế

07/09/2020 14:00 07/09/2020 17:00

Họp về hướng dẫn Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nông nghiệp Ia H'Drai Kon Tum triển khai dự án chăm nuôi bò thịt Ia H'Drai

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

tại Sở Nông nghiệp & PTNT

07/09/2020 14:00 07/09/2020 17:00

Họp về việc bổ sung quy hoạch tổng thể bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020 định hướng đến năm 2025 đối với 02 dự án trên địa bàn xã Mô Rai, huyện Sa Thầy

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

tại Sở Nông nghiệp &PTNT

07/09/2020 14:00 07/09/2020 17:00

Họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đầu tư xây dựng một số cửa hàng xăng dầu của Chi nhánh xăng dầu Kon Tum

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ 3, 08/09/2020

 

 

 

Sáng

07/09/2020 08:00 11/09/2020 17:00

Làm việc với Đoàn Thanh tra - Thanh tra Chính phủ (theo Quyết định số 488/QĐ-TTCP)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Kinh tế Đối ngoại, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

08/09/2020 08:00 08/09/2020 11:00

Họp giao ban Lãnh đạo Sở; trưởng, phó phòng

Giám đốc, Các PGĐ; các trưởng phó phòng ban

Sở Kế hoạch và Đầu tư

08/09/2020 08:00 11/09/2020 17:00

Đi kiểm tra đầu tư xã biên giới theo Quyết định 160

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

tại huyện Ia H'Drai

Chiều

08/09/2020 13:30 08/09/2020 17:00

Dự làm việc về Dự án Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 và Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao tỉnh Kon Tum (chờ GM)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Ngô Việt Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh

08/09/2020 15:00 08/09/2020 17:00

Dự buổi làm việc về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản tỉnh Kon Tum và việc chồng lấn tại khu vực dự án 150 ha của BQL các dự án 98 thuộc địa bàn thành phố Kon Tum

Phòng Kinh tế ngành, Phan Văn Thế

Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ 4, 09/09/2020

 

 

 

Sáng

07/09/2020 08:00 11/09/2020 17:00

Làm việc với Đoàn Thanh tra - Thanh tra Chính phủ (theo Quyết định số 488/QĐ-TTCP)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Kinh tế Đối ngoại, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

08/09/2020 08:00 11/09/2020 17:00

Đi kiểm tra đầu tư xã biên giới theo Quyết định 160

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

tại huyện Ia H'Drai

09/09/2020 07:00 09/09/2020 11:00

Làm việc

Toàn thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

09/09/2020 13:00 09/09/2020 17:00

Làm việc

Toàn thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 5, 10/09/2020

 

 

 

Sáng

07/09/2020 08:00 11/09/2020 17:00

Làm việc với Đoàn Thanh tra - Thanh tra Chính phủ (theo Quyết định số 488/QĐ-TTCP)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Kinh tế Đối ngoại, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

08/09/2020 08:00 11/09/2020 17:00

Đi kiểm tra đầu tư xã biên giới theo Quyết định 160

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

tại huyện Ia H'Drai

10/09/2020 08:00 10/09/2020 11:00

Dự Hội nghị công tác cán bộ (chờ GM)

Phan Văn Thế

tại Tỉnh ủy

10/09/2020 09:00 10/09/2020 11:00

Họp giải quyết nội dung đề xuất, kiến nghị của Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Khoa giáo, Văn xã, Lãnh đạo Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

10/09/2020 13:30 10/09/2020 17:00

Làm việc đề xuất hướng giải quyết về việc phê duyệt trữ lượng báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản tại huyện Đăk Tô của Công ty TNHH Sơn Lâm

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

tại Sở Tài nguyên và Môi trường

10/09/2020 14:00 10/09/2020 17:00

Dự làm việc với Công ty Cổ phần tập đoàn Tín Thành (chờ GM)

Ngô Việt Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ 6, 11/09/2020

 

 

 

Sáng

07/09/2020 08:00 11/09/2020 17:00

Làm việc với Đoàn Thanh tra - Thanh tra Chính phủ (theo Quyết định số 488/QĐ-TTCP)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Kinh tế Đối ngoại, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

08/09/2020 08:00 11/09/2020 17:00

Đi kiểm tra đầu tư xã biên giới theo Quyết định 160

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

tại huyện Ia H'Drai

11/09/2020 07:00 11/09/2020 11:00

Làm việc

Toàn thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

11/09/2020 14:00 11/09/2020 17:00

Dự làm việc với Tập đoàn CN cao su Việt Nam (chờ GM)

Ngô Việt Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 04 tháng 09 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 08 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 08 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 08 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 08 năm 2020
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC