Thứ 2, ngày 20 tháng 9 năm 2021
Tin mới:   Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2021)”      Bộ Công Thương ban hành Danh mục bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được      Những đổi thay của tỉnh Kon Tum sau 30 năm thành lập lại tỉnh      Lấy ý kiến góp ý về dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành “Quy chế về vận động, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum”      Thông báo số 92/TB-SKHĐT ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum (lần 5)      Thông báo số 83/TB-SKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum (lần 3)      Thông báo số 02/TB-SKHĐT ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực năm 2021       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2972407
Số người online: 98
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021
8/27/2020 2:45:56 PM     
  Sáng 27/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị.
 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Kon Tum

Theo đánh giá tại Hội nghị, về phát triển kinh tế - xã hội, trong giai đoạn 2016 -2020, tăng trưởng bình quân của vùng Tây Nguyên đạt trên 6,55%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 55,6 triệu đồng, gấp 1,4 lần so với năm 2016. Xuất khẩu đạt khoảng 16,3 tỷ USD. Thu NSNN ước đạt trên 112 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt gần 106 nghìn tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài FDI toàn vùng đạt 994 triệu USD với 151 dự án; đến nay, toàn vùng Tây Nguyên có tổng số 20.915 doanh nghiệp đang hoạt động. Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, đến tháng 6/2020 toàn vùng đã có 272 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 38% số xã.

Nhiều dự án đầu tư quy mô lớn, kết nối liên vùng đã hoàn thành, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên như đường Hồ Chí Minh nối liền 5 tỉnh Tây Nguyên, đã nâng cấp một số tuyến tỉnh lộ nối với các tỉnh miền Trung; đang triển khai nâng cấp các tuyến quốc lộ 14C, 14, 25…

Trong giai đoạn 2021- 2025, vùng Tây Nguyên đề ra mục tiêu tăng trưởng 7-8%; thu nhập bình quân/người đến năm 2025 đạt khoảng 85 triệu đồng; huy động vốn đầu tư phát triển tăng bình quân 10%/năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 tăng bình quân 10-11%/năm; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 4,5 tỷ USD vào năm 2025; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 khoảng 70%...

Dự kiến nhu cầu nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 toàn vùng là 190.646,21 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là 83.537 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn ODA và vốn vay của nhà tài trợ) là 129.825 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các địa phương tập trung trao đổi, thảo luận để tìm ra định hướng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Sau khi tiếp thu ý kiến của các địa phương, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư  đề nghị các địa phương cần chủ động rà soát kết quả phát triển kinh tế - xã hội, tình hình giải ngân vốn đầu tư công các tháng còn lại của năm 2020; tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020 đã được giao; phối hợp chặt chẽ với bộ để triển khai nhanh công tác quy hoạch.

Tin, ảnh: Thùy Hương / Báo Kon Tum  
     
 Các tin khác:
      Icon  Triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.
      Icon  Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
      Icon  Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
      Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành chỉ thị số 06/CT-CT ngày 06 tháng 5 năm 2020 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
      Icon  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC