Chủ nhật, ngày 11 tháng 6 năm 2023
Tin mới:   Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch      Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số và phát triển báo chí đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050      Thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực năm 2023 (lần 1)      Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023      Thông báo chi tiết kế hoạch đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2023 theo tiến độ nguồn thu (đợt 1 và 2)      UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 5/2023       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4266367
Số người online: 100
   TIN ĐẦU TƯ
 Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư trong xây dựng cơ bản
12/23/2011 10:53:27 AM     
Anh Trong tin
 

               Trong điều kiện hiện nay ở tỉnh Kon Tum nói riêng và các địa phương nói chung, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư  được xác định là một trong những nguyên nhân kéo dài tiến độ thực hiện dự án.

            Công tác giải phóng mặt bằng mang tính quyết định đến tiến độ của các dự án, là khâu đầu tiên trong triển khai thực hiện dự án. Có thể nói: “Giải phóng mặt bằng nhanh là một nửa dự án”. Tiến độ của công tác giải phóng mặt bằng tác động trực tiếp đến hiệu quả dự án đầu tư nói riêng và hiệu quả xã hội nói chung, đặc biệt là ảnh hưởng đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của những người bị thu hồi đất và tái định cư.

Như chúng ta biết “Bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư” chính là quá trình thực hiện các công việc liên quan đến việc di dời nhà cửa, cây cối, các công trình xây dựng và một bộ phận dân cư trên một phần đất quy hoạch cho việc cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng mới một công trình. Quá trình giải phóng mặt bằng được tính từ khi bắt đầu thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng đến khi giải phóng xong, tạo quỹ đất và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công (hoặc chủ đầu tư). Đây là một quá trình đa dạng và phức tạp thể hiện sự khác nhau giữa các dự án và liên quan trực tiếp đến các bên tham gia.
Theo quy định tại Nghị định số: 69/2099/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ: Sau khi đã được giới thiệu địa điểm xây dựng, chủ đầu tư lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng; lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Nội dung dự án đầu tư phải thể hiện phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư”. Theo Luật Xây dựng: “Phương án giải phóng mặt bằng xây dựng được thể hiện trong dự án đầu tư xây dựng công trình và được phê duyệt đồng thời với phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình”.Tuy nhiên hiện nay một số chủ đầu tư lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư sau khi dự án được phê duyệt mới tiến hành thực hiện (Do tính chất từng loại dự án). Hơn nữa, một số chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng mà tổ chức đấu thầu xây lắp, làm ảnh hưởng đến công tác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, kéo dài tiến độ thực hiện, dẫn đến xin giai hạn thời gian thực hiện hợp đồng…Trong khi đó, giá cả vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng, tỷ giá ngoại tệ và chế độ, chính sách về tiền lương có sự biến động theo xu hướng tăng trong quá trình thực hiện dự án, nếu kéo dài tiến độ công trình thì không tránh khỏi phải điều chỉnh dự toán, tăng chi phí xây dựng công trình…
Do vậy, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai thực hiện đúng tiến độ, đúng kế hoạch đề ra sẽ tiết kiệm được thời gian và việc thực hiện dự án có hiệu quả. Ngược lại công tác giải phóng mặt bằng chậm, kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình cũng như chi phí cho dự án, có khi gây ra thiệt hại không nhỏ trong đầu tư xây dựng./. 
                                                                     
Phòng Thẩm định.  
     
 Các tin khác:
      Icon  Triển khai tiểu dự án Quốc lộ 24 đoạn đi qua trung tâm huyện Kon Plông và đoạn qua thành phố Kon Tum
      Icon  Danh mục các dự án có sử dụng đất cần kêu gọi đầu tư theo Thông tư số 03/2009/TT-BKHĐT
      Icon  Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015
      Icon  Về việc quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo tinh thần Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
      Icon  Phê duyệt bổ sung quy hoạch công trình thủy điện
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC