Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020
Tin mới:   Lịch công tác tuần từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 09 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 09 năm 2020      Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ      Thông báo kết quả họp giao ban ngày 08-9-2020      Lịch công tác tuần từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 09 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 04 tháng 09 năm 2020      Công văn số 2131/SKHĐT-TH ngày 28/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2325788
Số người online: 50
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
8/6/2020 2:23:21 PM     
  Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Thủ Tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Để triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2874/UBND-KTTH, ngày 5 tháng 8 năm 2020 về việc triển khai xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021.
 

Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương: Căn cứ Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương tổ chức xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đảm bảo các nội dung yêu cầu của Chỉ thị và phù hợp với tình hình thực tế của sở, ban ngành, đơn vị, địa phương mình. Trong quá trình đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, các đơn vị, địa phương bám sát các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh; các chương trình, kế hoạch chuyên đề của tỉnh; Kết quả thực hiện Kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2020; Văn kiện Đại hội hoặc dự thảo Văn kiện Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh và của các địa phương, đơn vị; dự thảo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 của đơn vị, địa phương mình để xây dựng cho phù hợp. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của sở, ban ngành, đơn vị, địa phương hoàn thành, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung trên.

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
   File đính kèm:Chi thi 31 cua Thu tuong Chinh phu ve xay dung Ke hoach phat trien KT-XH va du toan NSNN nam 2021.pdf
 Các tin khác:
      Icon  Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
      Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành chỉ thị số 06/CT-CT ngày 06 tháng 5 năm 2020 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
      Icon  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
      Icon  Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.
      Icon  Về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC