Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020
Tin mới:   Lịch công tác tuần từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 09 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 09 năm 2020      Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ      Thông báo kết quả họp giao ban ngày 08-9-2020      Lịch công tác tuần từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 09 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 04 tháng 09 năm 2020      Công văn số 2131/SKHĐT-TH ngày 28/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2325802
Số người online: 55
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 07 năm 2020
7/27/2020 5:21:26 PM     
 

 

LỊCH TUẦN (27/07/2020-31/07/2020)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

*****

 

 

 

 

Thứ 2, 27/07/2020

Sáng

27/07/2020 06:30 27/07/2020 07:00

Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh

Văn phòng Sở, Ngô Việt Thành

Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh

27/07/2020 07:00 27/07/2020 07:15

Hội ý cơ quan đầu tuần

Tập thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

27/07/2020 07:15 27/07/2020 07:30

Hội ý lãnh đạo Sở đầu tuần

Tập thể Lãnh đạo Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

27/07/2020 08:00 27/07/2020 17:00

Dự họp rà soát chỉ tiêu Báo cáo chính trị trình ĐH XVI Đảng bộ tỉnh

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

tại Tỉnh ủy

Chiều

27/07/2020 13:30 27/07/2020 17:00

Họp về tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phan Văn Thế

Ủy ban nhân dân tỉnh

27/07/2020 14:00 27/07/2020 17:00

Họp thẩm định, kiểm tra, làm rõ một số nội dung về việc thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đăk Hà

Phòng Kinh tế ngành

Sở Nông nghiệp và PTNT

Thứ 3, 28/07/2020

 

 

 

Sáng

28/07/2020 07:00 28/07/2020 17:00

Đánh giá tình hình thiệt hại bão lũ đường tỉnh lộ 673; Đường Ngọc Hoàng Măng Bút-Tu Mơ Rông -Ngọc Linh (đoạn 2 Km0-Km21)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

 

28/07/2020 08:00 28/07/2020 11:00

Dự Hội nghị trực tuyến giao ban ngành kế hoạch và đầu tư

Tập thể LĐ Sở; Các trưởng phòng; GĐ TTXTĐT

Ủy ban nhân dân tỉnh

Chiều

28/07/2020 13:30 28/07/2020 17:00

Họp bàn hướng dẫn Nhà đầu tư về thủ tục đất đai

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

tại Sở Tài nguyên và Môi trường

28/07/2020 14:00 28/07/2020 17:00

Dự họp về tình hình tạm ứng ngân sách tỉnh và đề xuất biện pháp thu hồi nợ ứng ngân sách tỉnh

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ 4, 29/07/2020

 

 

 

Sáng

29/07/2020 07:00 29/07/2020 17:00

Tiếp công dân định kỳ tháng 7

Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

29/07/2020 07:00 29/07/2020 11:00

Đánh giá tình hình thiệt hại bão lũ đường tỉnh lộ 676

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

 

29/07/2020 07:30 29/07/2020 11:00

Dự họp rà soát các quy hoạch, dự án có liên quan đến khoáng sản đất san lấp tại địa bàn xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum

Phòng Kinh tế ngành, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

tại Sở Tài nguyên và Môi trường

29/07/2020 09:00 29/07/2020 11:00

Dự họp Hội đồng quản lý quỹ phát triển đất tỉnh (chờ GM)

Phan Văn Thế

Quỹ phát triển đất tỉnh

Chiều

29/07/2020 13:30 29/07/2020 17:00

Dự phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2020

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

Ủy ban nhân dân tỉnh

29/07/2020 14:00 29/07/2020 17:00

Dự họp đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo Sở

Thanh tra tỉnh

Thứ 5, 30/07/2020

 

 

 

Sáng

30/07/2020 07:30 30/07/2020 11:00

Thực hiện rà soát, cập nhật, tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo danh mục, lộ trình đã được phê duyệt

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Phòng Đăng ký Kinh doanh

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

30/07/2020 08:00 30/07/2020 11:00

Họp thẩm định dự án Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh kon Tum và Điều chỉnh Dự án sân vườn, đường nội bộ, quảng trường thuộc Khu trung tâm hành chính mới của Tỉnh

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

30/07/2020 14:00 30/07/2020 17:00

Họp Đảng ủy Sở

Đảng ủy Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 6, 31/07/2020

 

 

 

Sáng

31/07/2020 08:00 31/07/2020 17:00

Đi kiểm tra thực địa công trình Kè chống sạt lở cột mốc số 25(2) trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Lãnh đạo Sở

tại huyện Ia H'Drai

Chiều

31/07/2020 14:00 31/07/2020 17:00

Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2020

Đảng bộ Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 07 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 07 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 07 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 29 tháng 06 đến ngày 03 tháng 07 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 06 năm 2020
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC