Thứ 6, ngày 16 tháng 4 năm 2021
Tin mới:   Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nông nghiệp công nghệ cao      Chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án khu trụ sở phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại thôn Đăk Kinh 1, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông      Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4 năm 2021      Tổng hợp điểm mới tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp      Luật Doanh nghiệp năm 2020 chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021 và thay thế Luật Doanh nghiệp năm 2014      TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 03/2021      TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 02/2021       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2594151
Số người online: 6
   TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
 Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5/2020
6/23/2020 11:38:59 AM     
 
Loại đăng ký Doanh nghiệp/ĐVTT số lượng
1.Số doanh nghiệp đăng ký thành lập  DOANH NGHIỆP 48
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 10
Tổng số 58
10. Hoạt động trở lại Tổng số 6
12. Giải thể tự nguyện DOANH NGHIỆP 0
5
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 11
13. Giải thể do thu hồi, tòa án DOANH NGHIỆP 0
0
0
0
0
0
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 0
0
0
0
Tổng số 0
2.Số vốn đăng ký (tỷ đồng) DOANH NGHIỆP 57
0
48,4
295,35
0,5
401,25
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 0
0
0
0
Tổng số 401,25
3.Số doanh nghiệp đã giải thể DOANH NGHIỆP 0
0
1
2
2
5
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 2
9
0
11
Tổng số 16
4.Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động DOANH NGHIỆP 0
0
2
6
0
8
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 0
0
0
0
Tổng số 8
5.Số lần đăng ký thay đổi  DOANH NGHIỆP 3
0
7
8
1
19
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 5
4
0
9
Tổng số 28
6. Đăng ký mẫu dấu DOANH NGHIỆP 10
0
11
20
0
41
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 2
0
0
2
Tổng số 43
7. Chuyển đổi loại hình DOANH NGHIỆP 0
0
1
0
0
1
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 0
0
0
0
Tổng số 1
8. Thông báo thay đổi DOANH NGHIỆP 2
0
6
15
0
23
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 1
0
0
1
Tổng số 24
9. Thông báo giải thể DOANH NGHIỆP 0
0
1
0
1
2
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 0
0
0
0
Tổng số 2
Phòng Đăng ký kinh doanh  
     
 Các tin khác:
      Icon  Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2019
      Icon  Danh sách doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ ĐVTT 6 tháng đầu năm 2019
      Icon  Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về đăng ký doanh nghiệp
      Icon  Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6/2019
      Icon  Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5/2019
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC