Thứ 4, ngày 2 tháng 12 năm 2020
Tin mới:   Lịch công tác tuần từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 04 tháng 12 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 11 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 11 năm 2020      Thông báo kết quả họp giao ban ngày 09-11-2020      Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ      Lịch công tác tuần từ ngày 09 đến ngày 13 tháng 11 năm 2020      Gặp mặt và chia tay đồng chí Phan Văn Thế, Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nghỉ hưu       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2446567
Số người online: 52
   TIN HOẠT ĐỘNG
 Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025
6/23/2020 10:56:26 AM     
  Trong 2 ngày 19-20/6/2020, tại Hội trường lớn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.
Anh Trong tin
Toàn cảnh Đại hội
 

 Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cùng 54/56 đảng viên của 05 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Tại Đại hội, các đảng viên đã được nghe Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức tham mưu tiếp tục thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025; xây dựng hoặc tổ chức thẩm định, trình phê duyệt một số quy hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công hàng năm, 5 năm giai đoạn 2016-2020 và tham mưu tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo, đánh giá phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp. Thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai công tác lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định. Tham mưu đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh gắn với đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020. Tham gia xây dựng một số nội dung trong văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; tổng hợp, tham mưu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội; triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025...

Thảo luận tại Đại hội

 Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo đề xuất nhiều cơ chế, chính sách quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư nhằm thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh nhà; tham mưu huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là tại ba vùng kinh tế động lực, các công trình trọng điểm của tỉnh. Xây dựng và tham mưu tổ chức thực hiện nhiều đề án, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và hàng năm; Tổng hợp, xây dựng các báo cáo chuyên đề giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

Đoàn Thư ký làm viêc

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chú trọng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thường xuyên quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Đảng bộ, qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị. Tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Đảng bộ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và đảng viên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 15 đảng viên, vượt 50% nghị quyết đề ra.

 Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020, đánh giá cao quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở. Đồng chí đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế khuyết điểm; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề cập trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Phát biểu của Đại diện BTV Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

 Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 và thống nhất với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư phấn đấu hàng năm và trong cả nhiệm kỳ có 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được học tập, quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên và quần chúng trong cơ quan đăng ký và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm; xây dựng được ít nhất 01 mô hình hay, 01 tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên, cán bộ, công chức không có hành vi tham nhũng, lãng phí. Tập trung lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị với 100% công chức, viên chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 90% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% phòng, ban, trung tâm, bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; trong đó có ít nhất 04 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên khen thưởng. Xây dựng cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt danh hiệu cơ quan văn hóa. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, phương thức hoạt động. Phấn đấu hàng năm lãnh đạo Chi đoàn đạt danh hiệu vững mạnh; Công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

 

Thông qua Nghị quyết Đại hội

 Đại hội đã bầu 08 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Sở gồm 03 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở gồm 3 đồng chí. Đồng chí Ngô Việt Thành, Phó Giám đốc Sở, Bí thư BCH Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư BCH Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phan Văn Tùng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư BCH Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Tấn Thương được bầu giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đại hội bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2025

 

 BCH khóa mới ra mắt và nhận nhiệm vụ

 Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí, trong đó 04 đồng chí là đại biểu chính thức, 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết.

   

BCH khóa X và Đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên

 

 

Đại hội cũng đã ghi nhận những đóng góp của các đồng chí là Ủy viên BCH khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020 thôi không tham gia BCH khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tặng hoa và quà lưu niệm cho các đồng chí không tham gia BCH khóa X

Sau hơn một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội của Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Tốp ca nam nữ

 

Đơn ca nam

 

Thảo luận tại Đại hội

 

Các đảng viên Chi bộ 1 chụp hình lưu niệm

 

 

Đảng ủy  
     
 Các tin khác:
      Icon  Giải bóng đá mini chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025
      Icon  Công bố Quyết định khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2019
      Icon  Công bố Quyết định bổ nhiệm công chức
      Icon  Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức
      Icon  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum tổ chức xét tuyển viên chức năm 2020
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC