Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021
Tin mới:   Thông báo kết quả họp giao ban ngày 06-01-2021      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 01 năm 2021      Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2020      Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021      Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025      Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư      Hội nghị công chức và người lao động năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2526585
Số người online: 12
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 06 năm 2020
6/17/2020 8:33:40 AM     
 

LỊCH TUẦN (15/06/2020-19/06/2020)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

*****

 

 

 

 

Thứ 2, 15/06/2020

Sáng

15/06/2020 07:00 15/06/2020 07:15

Hội ý cơ quan đầu tuần

Tập thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

15/06/2020 07:15 15/06/2020 07:30

Hội ý lãnh đạo Sở đầu tuần

Tập thể Lãnh đạo Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

 

 

 

 

Thứ 3, 16/06/2020

 

 

 

Sáng

16/06/2020 07:00 19/06/2020 17:00

Đi kiểm tra theo Quyết định 160

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Huyện Đăk Glei

Chiều

16/06/2020 14:00 16/06/2020 17:00

Họp về việc tổ chức Hội nghị công bố kết quả chỉ số DDCI năm 2019 và đối thoại với nhà đầu tư, doanh nghiệp

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Ngô Việt Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ 4, 17/06/2020

 

 

 

Sáng

16/06/2020 07:00 19/06/2020 17:00

Đi kiểm tra theo Quyết định 160

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Huyện Đăk Glei

17/06/2020 08:00 17/06/2020 11:00

Đi giám sát đánh giá đầu tư

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phan Văn Thế

tại huyện Ngọc Hồi

17/06/2020 08:00 18/06/2020 17:00

Dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại huyện Đăk Glei

Võ Văn Manh

Huyện Đăk Glei

Chiều

17/06/2020 13:00 17/06/2020 17:00

Đi giám sát đánh giá đầu tư

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phan Văn Thế

tại huyện Đăk Tô

Thứ 5, 18/06/2020

 

 

 

Sáng

16/06/2020 07:00 19/06/2020 17:00

Đi kiểm tra theo Quyết định 160

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Huyện Đăk Glei

17/06/2020 08:00 18/06/2020 17:00

Dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại huyện Đăk Glei

Võ Văn Manh

Huyện Đăk Glei

Chiều

18/06/2020 14:00 18/06/2020 17:00

Họp thẩm định Dự án Đầu tư hỗ trợ cho tổ hợp tác sản xuất cà phê bền vững liên kết xã Đăk Long, huyện Đăk Hà

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

18/06/2020 15:00 18/06/2020 17:00

Họp thẩm định Dự án Nâng cao năng lực PCCC rừng cho lực lượng kiểm lâm

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 6, 19/06/2020

 

 

 

Sáng

16/06/2020 07:00 19/06/2020 17:00

Đi kiểm tra theo Quyết định 160

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Huyện Đăk Glei

Chiều

19/06/2020 14:00 19/06/2020 17:00

Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư (phiên trù bị)

Toàn thể đảng viên

Sở Kế hoạch và Đầu tư

19/06/2020 15:30 19/06/2020 17:00

Dự họp với các ngành để triển khai thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ (chờ GM)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phan Văn Thế

Ủy ban nhân dân tỉnh

19/06/2020 15:30 19/06/2020 17:00

Làm việc với các ngành về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (chờ GM)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phan Văn Thế

Ủy ban nhân dân tỉnh

19/06/2020 16:00 19/06/2020 17:00

Làm việc với Hiệp hội Mắc ca Việt Nam

Võ Văn Manh

Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ 7, 20/06/2020

 

 

 

Sáng

20/06/2020 08:00 20/06/2020 17:00

Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư (cả ngày)

Toàn thể đảng viên

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 06 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 06 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 05 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 05 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 05 năm 2020
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC