Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020
Tin mới:   Công bố Quyết định bổ nhiệm công chức      Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 05 năm 2020      Công văn số 978/SKHĐT-TH ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025      Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025      Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2038961
Số người online: 38
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 05 năm 2020
5/18/2020 9:59:05 AM     
 

 

LỊCH TUẦN (18/05/2020-22/05/2020)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

*****

 

 

 

 

Thứ 2, 18/05/2020

Sáng

18/05/2020 07:00 18/05/2020 07:15

Hội ý cơ quan đầu tuần; trao quyết định bổ nhiệm cán bộ; công bố các Quyết định khen thưởng năm 2019 của UBND tỉnh đối với các tập thể, cá nhân thuộc Sở

Tập thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

18/05/2020 07:15 18/05/2020 07:30

Hội ý lãnh đạo Sở đầu tuần

Tập thể Lãnh đạo Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

18/05/2020 13:00 18/05/2020 17:00

Làm việc

 

 

Thứ 3, 19/05/2020

 

 

 

Sáng

19/05/2020 07:00 19/05/2020 11:00

Họp trực tuyến về triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Phòng Đăng ký Kinh doanh, Võ Văn Manh

Hội trường Ngọc Linh

Chiều

19/05/2020 14:00 19/05/2020 17:00

Kiểm tra thực tế 02 dự án đề xuất chủ trương đầu tư của BQL các dự án 98

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phan Văn Thế

 

Thứ 4, 20/05/2020

 

 

 

Sáng

20/05/2020 08:00 20/05/2020 11:00

Làm việc với Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh về Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Thanh tra Sở, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

20/05/2020 13:00 20/05/2020 17:00

Làm việc

 

 

Thứ 5, 21/05/2020

 

 

 

Sáng

21/05/2020 07:00 21/05/2020 11:00

Tham gia cùng đoàn công tác của UBND tỉnh đi khảo sát vùng phát triển dược liệu Tu Mơ Rông (chờ GM)

Ngô Việt Thành

Huyện Tu Mơ Rông

Chiều

21/05/2020 13:30 21/05/2020 17:00

Dự buổi làm việc với các đơn vị về vướng mắc trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Kon Plông (chờ GM)

Ngô Việt Thành

UBND huyện Kon Plông

Thứ 6, 22/05/2020

 

 

 

Sáng

22/05/2020 07:00 22/05/2020 11:00

Làm việc

 

 

Chiều

22/05/2020 13:00 22/05/2020 17:00

Làm việc

 

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 05 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 05 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 27 tháng 04 đến ngày 01 tháng 05 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 04 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 04 năm 2020
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC