Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020
Tin mới:   Lịch công tác tuần từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 09 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 09 năm 2020      Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ      Thông báo kết quả họp giao ban ngày 08-9-2020      Lịch công tác tuần từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 09 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 04 tháng 09 năm 2020      Công văn số 2131/SKHĐT-TH ngày 28/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2325714
Số người online: 232
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 05 năm 2020
5/14/2020 9:45:39 AM     
 

LỊCH TUẦN (11/05/2020-15/05/2020)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

*****

 

 

 

 

Thứ 2, 11/05/2020

Sáng

11/05/2020 07:00 11/05/2020 07:15

Hội ý cơ quan đầu tuần

Tập thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

11/05/2020 07:15 11/05/2020 07:30

Hội ý lãnh đạo Sở đầu tuần

Tập thể Lãnh đạo Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

08:00-11:00

Kiểm tra tình hình thực hiện các CTMTQG

Phòng Kinh tế ngành, Khoa giáo Văn xã

Huyện Sa Thầy

Chiều

11/05/2020 14:00 11/05/2020 17:00

Họp giao ban Lãnh đạo Sở, trưởng phó phòng

Giám đốc; các PGĐ; trưởng, phó phòng, ban, TTXTĐT

Sở Kế hoạch và Đầu tư

13:00-17:00

Kiểm tra tình hình thực hiện các CTMTQG

Phòng Kinh tế ngành, Khoa giáo Văn xã

Huyện Sa Thầy

Thứ 3, 12/05/2020

 

 

 

Sáng

12/05/2020 08:00 13/05/2020 11:00

Tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 36 của HĐND tỉnh

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

tại UBND huyện Sa Thầy

08:00-11:00

Kiểm tra tình hình thực hiện các CTMTQG

Phòng Kinh tế ngành, Khoa giáo Văn xã

Huyện Sa Thầy

Chiều

12/05/2020 13:30 12/05/2020 17:00

Họp trực tuyến nghe báo cáo Dự thảo Đề án củng cố, phát triển hệ thống phát thanh và truyền hình trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Phòng Khoa giáo, Văn xã, Huỳnh Thị Thuý Hà

Ủy ban nhân dân tỉnh

13:00-17:00

Kiểm tra tình hình thực hiện các CTMTQG

Phòng Kinh tế ngành, Khoa giáo Văn xã

Huyện Sa Thầy

Thứ 4, 13/05/2020

 

 

 

Sáng

12/05/2020 08:00 13/05/2020 11:00

Tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 36 của HĐND tỉnh

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

tại UBND huyện Sa Thầy

13/05/2020 08:00 13/05/2020 11:00

Họp về điều chỉnh Phương án thí điểm GĐGR gắn với hỗ trợ sinh kế

Phòng Kinh tế ngành

tại Sở Nông nghiệp và PTNT

13/05/2020 09:00 13/05/2020 11:00

Dự làm việc về lập Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Ngô Việt Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh

13/05/2020 09:30 13/05/2020 11:00

Dự buổi làm việc về số liệu GRDP tỉnh Kon Tum

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

Ủy ban nhân dân tỉnh

13/05/2020 09:30 13/05/2020 11:00

Họp về đề xuất số liệu quy mô tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Ngô Việt Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh

08:00-11:00

Kiểm tra tình hình thực hiện các CTMTQG

Phòng Kinh tế ngành, Khoa giáo Văn xã

Huyện Sa Thầy

Chiều

13/05/2020 13:30 13/05/2020 17:00

Dự họp tham mưu UBND tỉnh theo nội dung Phiếu báo số 1114/PB-NNTN ngày 07/5/2020

Lãnh đạo

tại Sở Tài nguyên và Môi trường

13/05/2020 15:00 13/05/2020 17:00

Họp thẩm định điều chỉnh dự án cầu số 02 qua sông Đăk Bla (từ phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

13:00-17:00

Kiểm tra tình hình thực hiện các CTMTQG

Phòng Kinh tế ngành, Khoa giáo Văn xã

Huyện Sa Thầy

Thứ 5, 14/05/2020

 

 

 

Sáng

14/05/2020 08:00 14/05/2020 11:00

Dự họp liên quan đến 02 dự án Sở Y tế làm chủ đầu tư

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phan Văn Thế

Ủy ban nhân dân tỉnh

14/05/2020 08:00 15/05/2020 11:00

Tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 36 của HĐND tỉnh

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

tại UBND thành phố Kon Tum

08:00-11:00

Kiểm tra tình hình thực hiện các CTMTQG

Phòng Kinh tế ngành, Khoa giáo Văn xã

Huyện Sa Thầy

Chiều

13:00-17:00

Kiểm tra tình hình thực hiện các CTMTQG

Phòng Kinh tế ngành, Khoa giáo Văn xã

Huyện Sa Thầy

Thứ 6, 15/05/2020

 

 

 

Sáng

14/05/2020 08:00 15/05/2020 11:00

Tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 36 của HĐND tỉnh

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

tại UBND thành phố Kon Tum

15/05/2020 08:00 15/05/2020 11:00

Họp tham ưu điểu chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án 1 và dừng triên khai lập dự án đầu tư dự án Xây dựng và hoàn thiện Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Lãnh đạo

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

15/05/2020 14:00 15/05/2020 17:00

Họp triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giống phát triển cây sâm Ngọc Linh

Phòng Kinh tế ngành

tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 05 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 27 tháng 04 đến ngày 01 tháng 05 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 04 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 04 năm 2020
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 04 năm 2020
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC