Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020
Tin mới:   Công bố Quyết định bổ nhiệm công chức      Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 05 năm 2020      Công văn số 978/SKHĐT-TH ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025      Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025      Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2038920
Số người online: 30
   GIỚI THIỆU
 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp
4/6/2020 7:38:02 AM     
 

 TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

           Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

          - Tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về pháp luật, kinh tế - xã hội, dự báo tình hình phát triển kinh tế -xã hội, đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong nước, trong khu vực lên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khai thác, tìm hiểu, lựa chọn lĩnh vực, dự án để đầu tư.

          - Tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư và tổ chức lập tóm tắt dự án để giới thiệu, kêu gọi đầu tư.

           - Hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu cơ hội đầu tư, lập thủ tục đầu tư hoặc dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

          - Phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp.

           - Tham mưu và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư ngắn hạn và dài hạn.

          - Tổ chức biên tập, in ấn các tài liệu, ấn phẩm giới thiệu, cung cấp thông tin về định hướng, chính sách hỗ trợ, các ý tưởng/dự án khởi nghiệp được duyệt và xây dựng các chuyên đề, phóng sự đối với những điển hình tốt về khởi nghiệp để đưa tin nhằm phát động phong trào, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trên địa bàn.

          - Thiết lập mạng lưới kết nối các cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp và tổ chức các sự kiện, hoạt động giao lưu về khởi nghiệp.

          - Tiếp nhận, tham mưu tổ chức xét duyệt định kỳ và phối hợp thực hiện hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

          - Cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về cơ sở vật chất - kỹ thuật, tư vấn, đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực, đầu tư, hỗ trợ đầu tư, truyền thông.

          - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

 II. NHÂN SỰ:

           01. Lê Công Dinh - Giám đốc 

          - Bộ phận Hành chính

          01. Trần Thị Hạnh - Chuyên viên

          02. Nguyễn Thị Diệu Linh - Chuyên viên

           03. Hoàng Hữu Thái - Lái xe

          - Bộ Phận Nghiệp vụ

          01. Lê Nguyễn Diễm Hằng - Chuyên viên

          02. Đinh Khắc Quang - Chuyên viên

 III. ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:  

 

 

Phòng TH, QH  
     
 Các tin khác:
      Icon  Nguyễn Thanh Toàn
      Icon  Lê Ngọc Anh Tuân
      Icon  Nguyễn Thị Quý
      Icon  Thanh tra Sở
      Icon  Phòng Đăng ký kinh doanh
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC