Thứ 3, ngày 28 tháng 3 năm 2023
Tin mới:   Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ      [INFOGRAPHIC] Chủ đề Tháng Thanh niên qua các năm      Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 đến 26 tháng 03 năm 2023)      Tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sa Thầy      BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh họp phiên tháng 3       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4094456
Số người online: 7119
   GIỚI THIỆU
 Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư
2/7/2020 11:06:07 AM     
 

 PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

 Chức năng, nhiệm vụ

- Làm đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, tổng hợp ý kiến thẩm định và trình phê duyệt các dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các dự án thuộc thẩm quyền của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý quyết định đầu tư (kể cả dự án đầu tư theo hình thức PPP) hoặc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyền, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ đầu tư khi được yêu cầu

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, về đấu thầu; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án, kế hoạch đầu thầu đã được phê duyệt và hoạt động đấu thầu theo quy định.

- Làm đầu mối theo dõi, tổng hợp báo cáo đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP.

- Hướng dẫn, theo dõi công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Thực hiện giám sát, đánh giá các dự án đầu tư theo quy định của Pháp luật về đâu tư sử dụng vốn nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng được phân công theo dõi ngành, lĩnh vực để xử lý các phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và đấu thầu (như gia hạn hợp đồng xây dựng, tham mưu chủ trương điều chỉnh dự án, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

- Chủ trì, phối hợp các phòng, Trung tâm thuộc Sở hướng dẫn, tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất (đối với các dự án đấu thầu không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) theo quy định. Đồng thời công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đã gửi hồ sơ đăng ký thực hiện dự án; thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư,... (kể cả dự án đấu thầu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư và thuộc diện không chấp thuận chủ trương đầu tư).

Nhân sự 

1

Bùi Quốc Hưng

Trưởng phòng

0385005222

bqhung.skhdt@kontum.gov.vn

2

Hoàng Công Minh

Phó phòng

0988695873

hcminh.skhdt@kontum.gov.vn

3

Võ Thanh Tình

Phó phòng

0906569202

vttinh.skhdt@kontum.gov.vn

4

Đinh Văn Quốc

Chuyên viên

0905192333

dvquoc.skhdt@kontum.gov.vn

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân
      Icon  Phan Văn Bình
      Icon  BQL Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum
      Icon  Phòng Khoa giáo văn xã
      Icon  Phòng Kinh tế ngành
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC