Thứ 6, ngày 3 tháng 7 năm 2020
Tin mới:   Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025      Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2019      Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 06 năm 2020      Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.      Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 06 năm 2020      Danh mục thủ tục hành chính ngành Kê hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2103059
Số người online: 71
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 11 năm 2019
11/25/2019 2:10:25 PM     
 

 

LỊCH TUẦN (25/11/2019-29/11/2019)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

*****

 

 

 

 

Thứ 2, 25/11/2019

Sáng

25/11/2019 07:00 25/11/2019 07:15

Hội ý cơ quan đầu tuần

Tập thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

25/11/2019 07:15 25/11/2019 07:30

Hội ý lãnh đạo Sở đầu tuần

Tập thể Lãnh đạo Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

25/11/2019 08:00 25/11/2019 17:00

Làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Phòng Đăng ký Kinh doanh, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở, Võ Văn Manh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

25/11/2019 08:00 29/11/2019 17:00

Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát đầu tư

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Khoa giáo, Văn xã, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

tại huyện Kon Plong

Chiều

25/11/2019 13:30 25/11/2019 17:00

Dự họp về Điều chỉnh KHĐTC trung hạn 2016-2020 và Phân bổ Kế hoạch đầu tư năm 2020

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

Ủy ban nhân dân tỉnh

25/11/2019 13:30 25/11/2019 17:00

Dự họp Thường trực Tỉnh ủy

Phan Văn Thế

 

25/11/2019 14:00 25/11/2019 17:00

Họp thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh về một số đề xuất Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố tại phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

tại Sở Xây dựng

25/11/2019 15:00 25/11/2019 17:00

Họp về thủ tục thanh toán, hoàn ứng kinh phí đã tạm ứng từ Qũy Phát triển đất của DA do BQL KKT tỉnh làm chủ đầu tư

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Lãnh đạo

 

Thứ 3, 26/11/2019

 

 

 

Sáng

25/11/2019 08:00 29/11/2019 17:00

Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát đầu tư

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Khoa giáo, Văn xã, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

tại huyện Kon Plong

26/11/2019 08:00 26/11/2019 11:00

Dự Lễ ký cam kết chung tay thực hiện phong trào“Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Phòng Kinh tế ngành, Võ Văn Manh

tại Sở Tài nguyên và Môi trường

26/11/2019 08:00 26/11/2019 11:00

Tham dự Hội thảo Lịch sử Đảng bộ tỉnh

Huỳnh Thị Thuý Hà

 

26/11/2019 08:00 26/11/2019 17:00

Dự họp thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

Phòng Khoa giáo, Văn xã, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế, Ngô Việt Thành

Hội đồng nhân dân tỉnh

26/11/2019 08:00 29/11/2019 17:00

Tham gia đoàn kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Huỳnh Thị Thuý Hà

Huyện Kon Plong và huyện Kon Rẫy

26/11/2019 08:00 26/11/2019 11:00

Dự làm việc với Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Ngô Việt Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh

Chiều

26/11/2019 13:30 26/11/2019 17:00

Dự họp phiên họp thường kỳ tháng 11/2019

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ 4, 27/11/2019

 

 

 

Sáng

25/11/2019 08:00 29/11/2019 17:00

Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát đầu tư

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Khoa giáo, Văn xã, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

tại huyện Kon Plong

26/11/2019 08:00 29/11/2019 17:00

Tham gia đoàn kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Huỳnh Thị Thuý Hà

Huyện Kon Plong và huyện Kon Rẫy

Chiều

27/11/2019 13:30 27/11/2019 17:00

Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Ngô Việt Thành

tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

27/11/2019 14:00 27/11/2019 17:00

Họp Chi bộ 1 bất thường

Đảng viên Chi bộ 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

27/11/2019 14:00 27/11/2019 17:00

Dự họp thống nhất tham mưu UBND tỉnh về đề xuất chủ trương nghiên cứu dự án Khu nhà phố thương mại (shophouse); Khu dân cư mới phía Bắc thị trấn Pleikần (Khu vực Đăk Tráp)

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

tại Sở Xây dựng

Thứ 5, 28/11/2019

 

 

 

Sáng

25/11/2019 08:00 29/11/2019 17:00

Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát đầu tư

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Khoa giáo, Văn xã, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

tại huyện Kon Plong

26/11/2019 08:00 29/11/2019 17:00

Tham gia đoàn kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Huỳnh Thị Thuý Hà

Huyện Kon Plong và huyện Kon Rẫy

28/11/2019 06:30 28/11/2019 07:30

Tham dự Chương trình cà phê doanh nhân

Ngô Việt Thành

Đăk Mark Coffee

28/11/2019 08:00 28/11/2019 11:00

Dự làm việc với các ngành về việc huy động nguồn vốn thực hiện cải tạo, sửa chữa trường học, nhà vệ sinh, hệ thống nước sạch (chờ GM)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

Ủy ban nhân dân tỉnh

Chiều

28/11/2019 13:30 28/11/2019 17:00

Dự họp bàn giải pháp xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến hoạt động của cửa hàng xăng dầu Thanh Phương tại Km7, Quốc lộ 14, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Ngô Việt Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh

28/11/2019 13:30 28/11/2019 17:00

Dự làm việc với các ngành để cho ý kiến xem xét một số chủ trương ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh (chờ GM)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

tại Sở Thông tin và Truyền thông

28/11/2019 14:00 28/11/2019 17:00

Làm việc với lãnh đạo huyện Đăk Hà về danh mục dự án kêu gọi đầu tư

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

28/11/2019 14:30 28/11/2019 17:00

Dự họp với các ngành để giải quyết nội dung liên quan đến đến dự án khu đô thị mới phía Bắc Duy Tân (chờ GM)

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Ngô Việt Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ 6, 29/11/2019

 

 

 

Sáng

25/11/2019 08:00 29/11/2019 17:00

Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát đầu tư

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Khoa giáo, Văn xã, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

tại huyện Kon Plong

26/11/2019 08:00 29/11/2019 17:00

Tham gia đoàn kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Huỳnh Thị Thuý Hà

Huyện Kon Plong và huyện Kon Rẫy

29/11/2019 08:00 29/11/2019 17:00

Tiếp công dân định kỳ

Thanh tra Sở, Văn phòng Sở, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

29/11/2019 13:30 29/11/2019 17:00

Dự làm việc với Liên hiệp HTX Thương mại Tp. Hồ Chí Minh Saigon Co.op (chờ GM)

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Ngô Việt Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh

29/11/2019 13:30 29/11/2019 17:00

Tham gia đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (chờ GM)

Lãnh đạo

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 11 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 11 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 10 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 10 năm 2019
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC