Thứ 6, ngày 3 tháng 7 năm 2020
Tin mới:   Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025      Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2019      Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 06 năm 2020      Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.      Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 06 năm 2020      Danh mục thủ tục hành chính ngành Kê hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2103156
Số người online: 139
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 11 năm 2019
11/18/2019 3:08:02 PM     
 

 

LỊCH TUẦN (18/11/2019-22/11/2019)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

*****

 

 

 

 

Thứ 2, 18/11/2019

Sáng

18/11/2019 07:00 18/11/2019 07:15

Dự họp tại UBND tỉnh về dự toán NSNN năm 2020

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Ủy ban nhân dân tỉnh

18/11/2019 07:00 18/11/2019 07:15

Hội ý cơ quan đầu tuần

Tập thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

18/11/2019 07:15 18/11/2019 07:30

Hội ý lãnh đạo Sở đầu tuần

Tập thể Lãnh đạo Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

18/11/2019 14:00 18/11/2019 17:00

Dự họp bàn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu việc thu hồi, hợp thửa đất của trụ sở Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum và Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp Kon Tum

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ 3, 19/11/2019

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

Chiều

19/11/2019 13:30 19/11/2019 17:00

Dự làm việc với lãnh đạo thành phố Kon Tum về dự án tái định cư, tái định canh khi triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn thành phố (chờ GM)

Lãnh đạo

Ủy ban nhân dân tỉnh

19/11/2019 13:30 19/11/2019 17:00

Dự buổi đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy với đại biểu Hội LHPN tỉnh

Huỳnh Thị Thuý Hà

Tỉnh ủy

Thứ 4, 20/11/2019

 

 

 

Sáng

20/11/2019 07:30 20/11/2019 11:00

Dự Hội nghị tổng kết, khen thưởng tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Kon Tum

Huỳnh Thị Thuý Hà

tại Cục Thống kê tỉnh

Chiều

20/11/2019 13:30 20/11/2019 17:00

Dự họp tổ công tác chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm thu hút đầu tư

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ 5, 21/11/2019

 

 

 

Sáng

21/11/2019 06:30 21/11/2019 07:30

Tham dự Chương trình cà phê doanh nhân

Ngô Việt Thành

Đăk Mark Coffee

21/11/2019 07:00 22/11/2019 17:00

Làm việc với Văn phòng KOICA tại Việt Nam

Phòng Kinh tế Đối ngoại, Phan Văn Thế

Hà Nội

21/11/2019 08:00 21/11/2019 11:00

Dự Hội nghị tổng kết quả hoạt động Dự án PTTTTD tỉnh Kon Tum năm 2019 (Chờ GM)

Huỳnh Thị Thuý Hà

tại KS Hoàng Vân

Chiều

21/11/2019 13:30 21/11/2019 17:00

Dự nghe đơn vị báo cáo về tiến độ triển khai dự án đầu tư điện gió tại xã Hiếu, huyện Kon Plông (Chờ GM)

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Ngô Việt Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ 6, 22/11/2019

 

 

 

Sáng

21/11/2019 07:00 22/11/2019 17:00

Làm việc với Văn phòng KOICA tại Việt Nam

Phòng Kinh tế Đối ngoại, Phan Văn Thế

Hà Nội

22/11/2019 08:00 22/11/2019 17:00

Dự họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Phòng Kinh tế ngành, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

tại HĐND tỉnh

Chiều

22/11/2019 13:30 22/11/2019 17:00

Dự làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Phòng Khoa giáo, Văn xã, Huỳnh Thị Thuý Hà

Ủy ban nhân dân tỉnh

22/11/2019 13:30 22/11/2019 17:00

Dự làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Phòng Khoa giáo, Văn xã, Huỳnh Thị Thuý Hà

Ủy ban nhân dân tỉnh

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 11 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 10 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 10 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 10 năm 2019
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC