Thứ 4, ngày 5 tháng 8 năm 2020
Tin mới:   Lịch công tác tuần từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 08 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 07 năm 2020      Thông báo danh sách hộp thư điện tử công vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum      Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 07 năm 2020      Thông báo xét tuyển viên chức bổ sung năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum      Thông báo thể lệ và tuyên truyền hưởng ứng, tham gia cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm văn hóa - du lịch 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 07 năm 2020       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2203810
Số người online: 66
   TIN HOẠT ĐỘNG
 Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
11/5/2019 10:17:40 AM     
  Ngày 31/10/2019, Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã tổ chức phiên họp thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung.
 

          Tham dự phiên họp có 20/21 thành viên Hội đồng thẩm định. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì lập Quy hoạch) tham dự phiên họp.

     

      Tại cuộc họp, đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày các nội dung chính của Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh. Cụ thể:

        Mục tiêu lập quy hoạch tỉnh Kon Tum là nhằm hình thành công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp tỉnh Kon Tum lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất quản lý, sử dụng để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển, là cơ sở để triển khai kế hoạch đầu tư công trên địa bàn Tỉnh.

         Quy hoạch sẽ đưa ra các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để đẩy nhanh thực hiện các đột phá chiến lược, loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, cản trở phát triển trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, bố trí hợp lý không gian nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian trong địa bàn tỉnh hiện nay và định hướng không gian cho các nhu cầu phát triển trong tương lai. Tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

        Việc lập quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc được nêu trong Luật quy hoạch, đảm bảo tính bền vững và dài hạn, khả thi và thích ứng, kế thừa và tính mở, tính thị trường, liên kết không gian và thời gian, tính phòng ngừa và công khai, minh bạch.

     Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 15/7/2019 về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum đã có Tờ trình số 43/TTr-SKHĐT ngày 13/9/2019 về việc thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

        Theo báo cáo của cơ quan thường trực Hội đồng Thẩm định (Vụ quản lý quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư): Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị của tỉnh, ngày 27/9/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi Văn bản số 7062/BKHĐT-QLQH về việc tham gia ý kiến và cử lãnh đạo cấp Vụ tham gia Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Đinh Trọng Thắng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ quản lý quy hoạch trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến    

  Tính đến ngày 28/10/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến bằng văn bản của 14/18 Bộ, cơ quan ngang Bộ. Nhìn chung, các ý kiến tham gia cơ bản đều thống nhất với nội dung của Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum trình. Tuy nhiên, để hoàn thiện Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ, lập quy hoạch, các bộ ngành đã có một số ý kiến nhận xét, đánh giá về: tên, thời kỳ, phạm vi ranh giới lập quy hoạch; quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch; nội dung, phương pháp lập quy hoạch; thời hạn lập quy hoạch; quy định về số lượng tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch; chi phí lập quy hoạch; các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh và các nội dung khác.

        Tại phiên họp, Đại diện cho đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch Đinh Trọng Thắng cho biết, việc tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh Kon Tum được thực hiện theo quy định của Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch. Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kon Tum được lập dựa trên quy định của Luật quy hoạch số 21/2017/QH14, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch. Dự toán chi phí lập quy hoạch được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT về định mức trong hoạt động quy hoạch và Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về giá trong hoạt động quy hoạch. Tờ trình số 43/TTr-SKHĐT ngày 13/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 18 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP. Thống nhất với Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 15/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

       Về căn cứ lập quy hoạch, Đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định yêu cầu, cần rà soát, chọn lọc các văn bản pháp lý về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp tới địa phương trong cùng giai đoạn phát triển; quy hoạch cấp cao hơn, quy hoạch thời kỳ trước của tỉnh để làm căn cứ lập quy hoạch đầy đủ, rõ ràng hơn. Về tính khả thi của kế hoạch lập quy hoạch, nội dung Kế hoạch lập quy hoạch cần chi tiết thêm các mốc thời gian kèm yêu cầu báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ lập quy hoạch của cơ quan lập quy hoạch, các cơ quan được phân công đề xuất nội dung quy hoạch và tư vấn lập quy hoạch để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch triển khai lập quy hoạch.

        Cơ quan giúp việc Hội đồng thẩm định kiến nghị, cơ quan lập quy hoạch tỉnh nghiên cứu, rà soát, chỉnh lý nội dung Báo cáo đánh giá thực hiện quy hoạch và thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kon Tum trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành trung ương; có báo cáo giải trình những vấn đề tiếp thu, vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong quá trình lập quy hoạch.

       

       Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung cho biết, Hội đồng thống nhất đánh giá nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được lập theo đúng quy định của Luật quy hoạch, cơ bản đáp ứng được quy định tại điều 15 của Luật quy hoạch và điều 15, 16, 17 của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP.

        Qua phần ý kiến của các Thành viên Hội đồng thẩm định, các văn bản góp ý của các Bộ đã được Cơ quan Thường trực Hội đồng tổng hợp, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị Tỉnh rà soát lại, chỉnh sửa, bổ sung các nội dung Thành viên Hội đồng thẩm định đã có ý kiến, đánh giá lại toàn diện tình hình thực hiện quy hoạch của giai đoạn trước để nhìn nhận được những việc được, chưa được và rà soát lại quy hoạch các lĩnh vực phù hợp để tích hợp.

        Chủ tịch Hội đồng đề nghị Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định hoàn thiện lại Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, đề nghị cơ quan lập quy hoạch Tỉnh hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ trên cơ sở cập nhật những nội dung Hội đồng thẩm định đã yêu cầu chỉnh sửa đối với Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Đức Trung cho biết, với 20 Thành viên Hội đồng thẩm định tham dự phiên họp, 20/20 thành viên đã biểu quyết thông qua nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với điều kiện phải bổ sung, hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ./

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Quyết định số 262/QĐ-SKHĐT Về việc thu hồi số tiền sai phạm nộp ngân sách nhà nước.
      Icon  Kết luận số 2239/KL-SKHĐT Về Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp về kế hoạch và đầu tư của Ủy ban nhân dân huyện Đăk GLei.
      Icon  Công bố thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
      Icon  Công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
      Icon  Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi.
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC