Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020
Tin mới:   Lịch công tác tuần từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 09 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 09 năm 2020      Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ      Thông báo kết quả họp giao ban ngày 08-9-2020      Lịch công tác tuần từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 09 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 04 tháng 09 năm 2020      Công văn số 2131/SKHĐT-TH ngày 28/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2325811
Số người online: 61
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 04 tháng 10 năm 2019
10/1/2019 10:39:14 AM     
 

 

LỊCH TUẦN (30/09/2019-04/10/2019)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

*****

 

 

 

 

Thứ 2, 30/09/2019

Sáng

30/09/2019 07:00 30/09/2019 17:00

Tiếp công dân định kỳ

Thanh tra Sở, Văn phòng Sở, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

30/09/2019 07:00 30/09/2019 07:15

Hội ý cơ quan đầu tuần

Tập thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

30/09/2019 07:00 30/09/2019 17:00

Tiếp công dân định kỳ

Thanh tra Sở, Văn phòng Sở, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

30/09/2019 07:15 30/09/2019 07:30

Hội ý lãnh đạo Sở đầu tuần

Tập thể Lãnh đạo Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

30/09/2019 07:30 30/09/2019 11:00

Thảo luận kế hoạch 2020 thành phố Kon Tum

Phòng Khoa giáo, Văn xã, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

30/09/2019 08:00 30/09/2019 11:00

Họp đánh giá lại và so sánh hiệu quả đầu tư của hai nhà máy xử lý rác trên địa bàn huyện Ngọc Hồi

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

30/09/2019 13:30 30/09/2019 17:00

Dự họp đề xuất UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Công ty TNHH Song Nguyên

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Sở Xây dựng

30/09/2019 13:30 30/09/2019 17:00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở

Ban Thường vụ Đảng ủy Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

30/09/2019 15:00 30/09/2019 17:00

Họp Đảng ủy

Phan Văn Thế, Đảng ủy Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 3, 01/10/2019

 

 

 

Sáng

01/10/2019 07:00 01/10/2019 11:00

Dự Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2019

Phòng Đăng ký Kinh doanh, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Văn phòng Sở

Nhà hàng An Thái

01/10/2019 08:00 01/10/2019 11:00

Họp liên ngành với Sở Xây dựng, Sở Tài chính thống nhất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện khoản 4, Nghị quyết số 69/NQ-CP, ngày 13/9/2019

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư

01/10/2019 08:00 01/10/2019 11:00

Dự buổi làm việc về công tác chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 cấp quốc gia và cấp tỉnh

Phòng Kinh tế ngành, Huỳnh Thị Thuý Hà

Ủy ban nhân dân tỉnh

01/10/2019 09:00 01/10/2019 11:00

Dự họp tại BTVTU về Báo cáo KTXH năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Ngô Việt Thành

 

01/10/2019 09:00 01/10/2019 11:00

Họp kiểm điểm kết luận thanh tra, kiểm toán

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

01/10/2019 14:00 01/10/2019 17:00

Dự họp thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Sở Tài chính

01/10/2019 14:00 01/10/2019 17:00

Tham gia Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Phan Văn Thế

phường Lê Lợi, TP. Kon Tum

01/10/2019 14:00 01/10/2019 17:00

Dự họp tham mưu UBND Tỉnh Kon Tum xem xét nội dung đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Ngô Việt Thành

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

01/10/2019 14:00 01/10/2019 17:00

Dự họp giải quyết vướng mắc về đất đai của Công ty CP Sâm Ngọc Linh

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ 4, 02/10/2019

 

 

 

Sáng

02/10/2019 08:00 02/10/2019 11:00

Tham gia Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Võ Văn Manh

Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy

Chiều

02/10/2019 14:00 02/10/2019 17:00

Làm việc với phòng doanh nghiệp

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

02/10/2019 14:00 02/10/2019 17:00

Tham gia Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Phan Văn Thế

Xã Đăk Tăng, huyện Kon Plong

02/10/2019 15:30 02/10/2019 17:00

Dự làm việc với các chủ đầu tư và đơn vị thi công về tiến độ triển khai các công trình trên địa bàn thành phố (chờ GM)

Lãnh đạo, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

UBND tỉnh

Thứ 5, 03/10/2019

 

 

 

Sáng

03/10/2019 06:30 03/10/2019 07:30

Tham dự Chương trình cà phê doanh nhân

Võ Văn Manh, Ngô Việt Thành

Đăk Mark Coffee

03/10/2019 08:00 03/10/2019 11:00

Tham gia Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Huỳnh Thị Thuý Hà

Xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy

03/10/2019 08:00 03/10/2019 11:00

Họp Chi bộ 1

Đảng viên Chi bộ 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

03/10/2019 08:00 03/10/2019 11:00

Giao ban lãnh đạo Sở, trưởng phó phòng

Lãnh đạo sở, Trưởng, phó phòng, ban, TT

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

03/10/2019 14:00 03/10/2019 17:00

Họp Chi bộ 1

Đảng viên Chi bộ 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

03/10/2019 14:00 03/10/2019 17:00

Họp Liên ngành đề xuất khen thưởng doanh nghiệp tiêu biểu

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

03/10/2019 14:00 03/10/2019 17:00

Tham gia Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Phan Văn Thế

Xã Đăk Cấm, TP. Kon Tum

Thứ 6, 04/10/2019

 

 

 

Sáng

04/10/2019 07:30 04/10/2019 11:00

Dự HN tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh (chờ GM)

Phòng Kinh tế ngành, Phan Văn Thế, Ngô Việt Thành

Hội trường Ngọc Linh

04/10/2019 08:00 04/10/2019 11:00

Tham gia Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Huỳnh Thị Thuý Hà

Xã Ia Dom, huyện Ia HDrai

04/10/2019 08:00 04/10/2019 11:00

Họp Chi bộ 4

Đảng viên Chi bộ 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

04/10/2019 14:00 04/10/2019 17:00

Làm việc với Trung tâm xúc tiến đầu tư

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Phan Văn Thế, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

04/10/2019 14:00 04/10/2019 17:00

Họp Chi bộ 3

Đảng viên Chi bộ 3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 09 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 09 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 09 đến ngày 13 tháng 09 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 02 đến ngày 06 tháng 09 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 08 năm 2019
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC