Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020
Tin mới:   Công bố Quyết định bổ nhiệm công chức      Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 05 năm 2020      Công văn số 978/SKHĐT-TH ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025      Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025      Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2039022
Số người online: 39
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 09 năm 2019
9/17/2019 1:24:09 PM     
 

 

LỊCH TUẦN (16/09/2019-20/09/2019)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

*****

 

 

 

 

Thứ 2, 16/09/2019

Sáng

16/09/2019 07:00 17/09/2019 17:00

Dự hội thảo khoa học "Về đào tạo và huấn luyện nâng cao năng lực quản lý tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo miền Trung"

Trung tâm Xúc tiến đầu tư

TP. Đà Nẵng

16/09/2019 07:00 16/09/2019 07:15

Hội ý cơ quan đầu tuần

Tập thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

16/09/2019 07:15 16/09/2019 07:30

Hội ý lãnh đạo Sở đầu tuần

Tập thể Lãnh đạo Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

16/09/2019 08:00 16/09/2019 11:00

Dự Lễ ra mắt Chi hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Kon Tum

Huỳnh Thị Thuý Hà

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

16/09/2019 09:00 16/09/2019 11:00

Dự họp về việc thanh toán thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với vật liệu đất đắp của dự án đầu tư xây dựng

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Sở Tài chính

16/09/2019 09:00 16/09/2019 11:00

Họp làm rõ các nội dung liên quan đến việc gia hạn hợp đồng 02 gói thầu xây lắp thuộc công trình Trụ sở làm việc: Khối tổng hợp và Khối văn hóa xã hội

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

16/09/2019 13:30 16/09/2019 17:00

Dự cuộc làm việc của BTVTU với BTV huyện ủy Đăk Tô

Phan Văn Thế

Huyện ủy Đăk Tô

16/09/2019 14:00 16/09/2019 17:00

Dự họp quyết toán dự án hoàn thành Đường Nam Quảng Nam giai đoạn 2

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Sở Tài chính

16/09/2019 14:00 16/09/2019 17:00

Dự họp bàn, tham mưu đề xuất UBND tỉnh danh mục công trình sử dụng nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2018

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Sở Giao thông - Vận tải

Thứ 3, 17/09/2019

 

 

 

Sáng

16/09/2019 07:00 17/09/2019 17:00

Dự hội thảo khoa học "Về đào tạo và huấn luyện nâng cao năng lực quản lý tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo miền Trung"

Trung tâm Xúc tiến đầu tư

TP. Đà Nẵng

17/09/2019 07:00 17/09/2019 11:00

Đi kiểm tra hiện trường đường tránh đèo Văn Rơi

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Huyện Tu Mơ Rông

17/09/2019 08:00 17/09/2019 11:00

Thảo luận KH 2020 với huyện Tu Mơ Rông

Phòng Khoa giáo, Văn xã, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Ngô Việt Thành

Hội trường Sở

Chiều

17/09/2019 14:00 17/09/2019 17:00

Dự họp tham mưu UBND tỉnh về việc nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và thực hiện dự án tại tỉnh Kon Tum

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Sở Xây dựng

17/09/2019 14:00 17/09/2019 17:00

Họp về chủ trương đầu tư Dự án Khai thác quỹ đất phát triển cơ sở hạ tầng dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Lãnh đạo

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 4, 18/09/2019

 

 

 

Sáng

18/09/2019 08:00 18/09/2019 11:00

Dự họp về rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh (chờ GM)

Phòng Kinh tế ngành, Ngô Việt Thành

UBND tỉnh

18/09/2019 08:00 18/09/2019 11:00

Thảo luận KH 2020 với huyện Kon Plong

Phòng Khoa giáo, Văn xã, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế, Ngô Việt Thành

Hội trường Sở

Chiều

18/09/2019 13:30 18/09/2019 17:00

Tham gia đoàn công tác của UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình hư hỏng, sạt lở trên tuyến đường Tỉnh lộ 674 (chờ GM)

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Lãnh đạo

Huyện Sa Thầy

18/09/2019 14:00 18/09/2019 17:00

Họp thẩm định 03 dự án do BQL các dự án 98, UBND huyện Ia Hdrai và Sở Y tế làm chủ đầu tư

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

18/09/2019 14:00 18/09/2019 17:00

Họp kiểm điểm, khắc phục kết luận Thanh tra, kiểm toán

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 5, 19/09/2019

 

 

 

Sáng

19/09/2019 06:30 19/09/2019 07:30

Tham dự Chương trình cà phê doanh nhân

Ngô Việt Thành

Đăk Mark Coffee

19/09/2019 07:00 20/09/2019 17:00

Đi thực tế cùng lớp chuyên viên cao cấp

Võ Văn Manh

TP. Đà Nẵng

19/09/2019 08:00 19/09/2019 11:00

Thảo luận KH 2020 với huyện Kon Rẫy

Phòng Khoa giáo, Văn xã, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Ngô Việt Thành

Hội trường Sở

Chiều

19/09/2019 14:00 19/09/2019 17:00

Dự làm việc với BQL Khu kinh tế về giải quyết một số khó khăn, vướng mắc (chờ GM)

Phòng Kinh tế ngành, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

 

19/09/2019 14:00 19/09/2019 17:00

Họp thống nhất nội dung và ký liên ngành ban hành Trình tự thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Ngô Việt Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

19/09/2019 14:00 19/09/2019 17:00

Dự họp giải quyết về việc đầu tư dự án Trạm dừng nghỉ đồi Sao Mai

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Thanh tra Sở

Ban Quản lý Khu kinh tế

19/09/2019 16:00 19/09/2019 17:00

Dự Công bố Quyết định thanh tra

Thanh tra Sở, Lãnh đạo

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ 6, 20/09/2019

 

 

 

Sáng

19/09/2019 07:00 20/09/2019 17:00

Đi thực tế cùng lớp chuyên viên cao cấp

Võ Văn Manh

TP. Đà Nẵng

20/09/2019 08:00 20/09/2019 11:00

Thảo luận KH 2020 với huyện Ia H'Drai

Phòng Khoa giáo, Văn xã, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Huỳnh Thị Thuý Hà, Ngô Việt Thành

Hội trường Sở

Chiều

20/09/2019 14:00 20/09/2019 17:00

Họp với các sở, ban, ngành, huyện, thành phố về cơ chế, chính sách huy động nguồn lực đầu tư chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố và thị trân các huyện

Phòng Kinh tế ngành, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 09 đến ngày 13 tháng 09 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 02 đến ngày 06 tháng 09 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 08 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 08 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 08 năm 2019
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC