Thứ 6, ngày 18 tháng 6 năm 2021
Tin mới:   Quyết định 701/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đầu tư.      Quyết định 701/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đầu tư.      Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025      Lịch công tác tuần từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 5 năm 2021      Nghị quyết về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025      Nghị quyết về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025      Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà liền kề có vườn tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2722435
Số người online: 16
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
8/28/2019 10:59:43 AM     
  Ngày 27/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 2235/UBND-KTTH Về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
 

         Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum:

- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

- Xây dựng danh mục các dự án đầu tư công trong giai đoạn 2021 - 2025: Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2019; tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án … đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; mục tiêu, định hướng phát triển của ngành, địa phương trong thời gian tới và dự kiến khả năng huy động nguồn lực của ngành, địa phương mình tiến hành rà soát, sắp xếp, lựa chọn, lập danh mục dự án và mức vốn dự kiến bố trí đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tuân thủ theo các quy định tại Mục II Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phân tích làm rõ những nội dung còn bất cập, vướng mắc (nếu có) theo quy định tại Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND tỉnh ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng ngân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum; kiến nghị, đề xuất các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.  

Riêng đối với các huyện, thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố:

- Dự kiến khả năng huy động từ các nguồn thu cho đầu tư công của ngân sách cấp mình (như: Nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn thu từ việc xử lý các cơ sở nhà đất, tài sản công khác, các nguồn huy động chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước; …) để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2026 đối với các nguồn vốn này cho phù hợp.

- Bố trí một khoản kinh phí từ nguồn vốn thuộc ngân sách cấp mình để thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án do địa phương quản lý dự kiến khởi công mới trong những năm đầu của kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.

Xem toàn văn Công văn số 2235/UBND-KTTH

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
      Icon  THÔNG TƯ 08/2018/TT-BKHĐT NGÀY 27/12/2018 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
      Icon  Nghị quyết về phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020
      Icon  Nghị quyết về mức chi của Chương trình mục tiêu ứng phó với biển đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
      Icon  Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC