Thứ 5, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Tin mới:   Công bố Quyết định bổ nhiệm công chức      Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 05 năm 2020      Công văn số 978/SKHĐT-TH ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025      Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025      Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2032823
Số người online: 31
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 03 đến ngày 08 tháng 06 năm 2019
6/3/2019 4:53:23 PM     
 

 

LỊCH TUẦN (03/06/2019-08/06/2019)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

*****

 

 

 

 

Thứ 2, 03/06/2019

Sáng

03/06/2019 07:00 03/06/2019 07:15

Hội ý cơ quan đầu tuần

Tập thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

03/06/2019 07:15 03/06/2019 07:30

Hội ý lãnh đạo Sở đầu tuần

Tập thể Lãnh đạo Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

03/06/2019 14:00 03/06/2019 14:00

Họp Chi bộ 1

Chi Bộ 1

Phòng họp số 2

03/06/2019 14:00 03/06/2019 17:00

Dự họp về tiến độ, kế hoạch triển khai thực hiện dự án: Khu dân cư Hoàng Thành, xã Đăk Cấm

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Lãnh đạo

UBND thành phố

03/06/2019 14:00 03/06/2019 14:00

Họp Chi bộ 3

Chi bộ 3

Hội trường Sở

03/06/2019 14:00 03/06/2019 17:00

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Tham mưu, Tổng hợp 2019

Văn phòng Sở, Phan Văn Thế, Huỳnh Thị Thuý Hà

Hội trường Sở

Thứ 3, 04/06/2019

 

 

 

Sáng

04/06/2019 08:00 04/06/2019 08:00

Họp giao ban lãnh đạo Sở, trưởng phó phòng, ban, TTXTĐT

Phan Văn Thế, Nguyễn Đình Bắc, Võ Văn Manh, Ngô Việt Thành, Huỳnh Thị Thuý Hà, Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị

Hội trường Sở

04/06/2019 08:00 04/06/2019 08:00

Dự Triển khai cài đặt, hướng dẫn hệ thống Thông tin Một cửa điện tử

Phòng Đăng ký Kinh doanh, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Phòng họp số 2

Chiều

04/06/2019 14:00 04/06/2019 14:00

Họp Chi bộ 4

Tổ Kiểm tra, Chi bộ 4

Phòng họp số 2

Thứ 4, 05/06/2019

 

 

 

Sáng

05/06/2019 07:00 08/06/2019 17:00

Tham dự lớp tập huấn khởi nghiệp

Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Quãng Nam

05/06/2019 08:30 05/06/2019 11:00

Dự làm việc về vướng mắc của dự án khai thác khoáng sản khi thực hiện đầu tư tuyến tránh đường HCM (chờ GM)

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Nguyễn Đình Bắc

 

Chiều

05/06/2019 13:30 05/06/2019 17:00

Làm việc với Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện CCHC

Phòng Đăng ký Kinh doanh, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Văn phòng Sở, Phan Văn Thế, Nguyễn Đình Bắc, Võ Văn Manh, Ngô Việt Thành, Huỳnh Thị Thuý Hà

Hội trường Sở

05/06/2019 13:30 05/06/2019 17:00

Dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 10 khóa XII và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của TW (chờ GM)

Lãnh đạo

Hội trường Ngọc Linh

05/06/2019 14:00 05/06/2019 14:00

Họp Chi bộ 2

Chi bộ 2

Phòng họp số 2

Thứ 5, 06/06/2019

 

 

 

Sáng

06/06/2019 06:30 06/06/2019 07:30

Tham dự Chương trình cà phê doanh nhân

Nguyễn Đình Bắc

Đăk Mark Coffee

06/06/2019 07:00 07/06/2019 17:00

Tham dự Hội nghị giao ban công tác ĐKKD các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ I năm 2019

Võ Văn Manh

Thành phố Huế

06/06/2019 07:30 06/06/2019 17:00

Đi giám sát đánh giá đầu tư dự án

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Nguyễn Đình Bắc

Huyện Sa Thầy

Chiều

06/06/2019 13:30 06/06/2019 17:00

Dự Hội nghị triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng và ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn tỉnh

Phan Văn Thế

Hội trường Tỉnh uỷ

06/06/2019 13:30 06/06/2019 17:00

Dự Hội nghị triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng và ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn tỉnh

Phan Văn Thế, Võ Văn Manh

Tỉnh uỷ

Thứ 6, 07/06/2019

 

 

 

Sáng

07/06/2019 07:30 07/06/2019 11:00

Dự Hội thảo Khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 3 năm 2019 (chờ GM)

Lãnh đạo

Phân hiệu ĐH Đà Nẵng

Chiều

 

 

 

 

Thứ 7, 08/06/2019

 

 

 

Sáng

08/06/2019 07:00 08/06/2019 11:00

Trực một cửa tiếp nhận và trả kết quả đăng ký kinh doanh

Phòng Đăng ký Kinh doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 27 tháng 05 đến ngày 01 tháng 06 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 05 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 05 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 05 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 29 tháng 04 đến ngày 04 tháng 05 năm 2019
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC