Thứ 6, ngày 3 tháng 7 năm 2020
Tin mới:   Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025      Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2019      Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 06 năm 2020      Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.      Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 06 năm 2020      Danh mục thủ tục hành chính ngành Kê hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2102937
Số người online: 50
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 05 năm 2019
5/20/2019 3:58:51 PM     
 

 

LỊCH TUẦN (20/05/2019-25/05/2019)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

*****

 

 

 

 

Thứ 2, 20/05/2019

Sáng

20/05/2019 07:00 20/05/2019 07:15

Hội ý cơ quan đầu tuần

Tập thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

20/05/2019 07:15 20/05/2019 07:30

Hội ý lãnh đạo Sở đầu tuần

Tập thể Lãnh đạo Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

20/05/2019 08:30 21/05/2019 17:00

Dự làm việc với Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

Hà Nội

Chiều

20/05/2019 14:00 20/05/2019 17:00

Dự họp về việc báo cáo tiến độ thực hiện các dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Sở Nông nghiệp và PTNT

Thứ 3, 21/05/2019

 

 

 

Sáng

21/05/2019 07:30 21/05/2019 11:00

Dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Kon Tum năm 2019

Phòng Khoa giáo, Văn xã

Sân vận động huyện Sa Thầy

21/05/2019 08:00 21/05/2019 11:00

Chủ trì buổi làm việc về hướng dẫn triển khai lập thủ tục đầu tư đối với 04 dự án đầu tư tại tỉnh Kon Tum của công ty VSUNWOO Hàn Quốc

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Nguyễn Đình Bắc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

21/05/2019 08:30 21/05/2019 11:00

Dự họp làm rõ trách nhiệm của CTy TNHH Hoàng Đạt

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Sở Tài nguyên và Môi trường

21/05/2019 09:00 21/05/2019 17:00

Dự Lễ Công bố, trao quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giời Việt Nam - Lào

Phòng Kinh tế Đối ngoại, Huỳnh Thị Thuý Hà

Huyện Đăk Glei

Chiều

 

 

 

 

Thứ 4, 22/05/2019

 

 

 

Sáng

22/05/2019 07:00 22/05/2019 17:00

Đi kiểm tra tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (chờ GM)

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

Huyện Tu Mơ Rông

22/05/2019 08:00 22/05/2019 08:00

Tham dự Hội thảo Chia sẽ thực tiễn tốt trong điều hành kinh tế cấp Tỉnh và kinh nghiệm xây dựng bộ chỉ số DDCI

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Nguyễn Đình Bắc

Thành phố Pleiku

22/05/2019 08:00 22/05/2019 11:00

Dự họp, đề xuất phương án tham mưu UBND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

22/05/2019 08:00 22/05/2019 11:00

Đi kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới và thực hiện Chương trình OCOP (chờ GM)

Phòng Kinh tế ngành, Ngô Việt Thành

Thành phố Kon Tum

22/05/2019 09:00 22/05/2019 09:00

Dự Lễ Công bố, trao quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giời Việt Nam - Lào

Phòng Kinh tế Đối ngoại, Huỳnh Thị Thuý Hà

Huyện Ngọc Hồi

Chiều

22/05/2019 13:00 22/05/2019 17:00

Đi kiểm tra tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Sa Thầy (chờ GM)

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

Huyện Sa Thầy

Thứ 5, 23/05/2019

 

 

 

Sáng

23/05/2019 06:30 23/05/2019 07:30

Tham dự Chương trình cà phê doanh nhân

Võ Văn Manh

Đăk Mark Coffee

23/05/2019 08:00 23/05/2019 08:00

Đi kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới và thực hiện Chương trình OCOP (chờ GM)

Phòng Kinh tế ngành, Ngô Việt Thành

Huyện Tu Mơ Rông

Chiều

23/05/2019 13:00 24/05/2019 17:00

Đi giám sát, đánh giá đầu tư các dự án và khảo sát dự án đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Nguyễn Đình Bắc

Huyện Ia HDrai

23/05/2019 13:30 23/05/2019 17:00

Dự Hội nghị tập huấn chuyên đề về đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" năm 2019 (chờ GM)

Văn phòng Sở, Huỳnh Thị Thuý Hà

Hội trường Ngọc Linh

Thứ 6, 24/05/2019

 

 

 

Sáng

24/05/2019 09:00 24/05/2019 11:00

Dự họp cho ý kiến về ý tưởng quy hoạch một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (chờ GM)

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

Ủy ban nhân dân tỉnh

Chiều

24/05/2019 13:00 24/05/2019 17:00

Đi kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới và thực hiện Chương trình OCOP (chờ GM)

Phòng Kinh tế ngành, Ngô Việt Thành

Huyện Đăk Hà

Thứ 7, 25/05/2019

 

 

 

Sáng

25/05/2019 07:00 25/05/2019 11:00

Trực một cửa tiếp nhận và trả kết quả đăng ký kinh doanh

Phòng Đăng ký Kinh doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 05 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 05 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 29 tháng 04 đến ngày 04 tháng 05 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 04 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 04 năm 2019
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC