Thứ 3, ngày 28 tháng 3 năm 2023
Tin mới:   Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ      [INFOGRAPHIC] Chủ đề Tháng Thanh niên qua các năm      Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 đến 26 tháng 03 năm 2023)      Tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sa Thầy      BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh họp phiên tháng 3       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4094520
Số người online: 7355
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Triển khai thực hiện Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020
12/8/2011 8:57:49 AM     
  Ngày 28 tháng 11 năm 2011 Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn gửi các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 9 năm 2011
 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

             - Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể  để triển khai tực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh.

           - Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng mức hỗ trợ cụ thể đối với từng chính sách xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Thường thực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định; tham mưu bố trí và hướng dẫn sử dụng vốn đầu tư phát triển để thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ các nhiệm vụ của Đề án; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết, tổng kết Đề án theo quy định.

            - Sở Tài chínhChủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí kinh phí trong dự toán ngân sáchđịa phương hàng năm để thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ của Đề án; tham mưu sử dụng các nguồn vốn thuộc Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh tập trung vào việc xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực; hướng dẫn và kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí theo chế độ quy định.

- Sở Công thương: Đề xuất, triển khai và kiểm tra việc xây dựng, phát triển các ngành, sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành, địa phương liên quan xây dựng và triển khai các giải pháp, chính sách liên quan đếnphát triển thị trường tiêu thụ, giá bán sản phẩm, xuất khẩu ...
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônChủ trì, phối hợp với các sở ban ngànhliên quan và các địa phương đề xuất, triển khai và kiểm tra việc thực hiện việc xây dựng, phát triển các ngành, sản phẩm thuộc lĩnh vực nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở ban ngànhliên quan và các địa phương nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đảm bảo quỹ đất tối thiểu từ 1 đến 2 ha cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo để trồng rừng sản xuất, trồng cao su hoặc các loại cây lâu năm có giá trị kinh tế cao, trình UBND tỉnh.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành liên quan và các địa phương đề xuất, triển khai và kiểm tra việc xây dựng, phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
- Sở Lao động thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành liên quan và các địa phương xây dựng các chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, trình UBND tỉnh.
- Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành liên quan và các địa phương xây dựng các chính sách hỗ trợ về đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ công nghệ và đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu sản phẩm của các doanh nghiệp.
- Sở Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra, rà soát Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của tỉnh và của các huyện, thành phố để đảm bảo đủ quỹ đất phát triển vùng nguyên liệu đối với từng loại cây hàng hóa; dành quỹ đất “sạch” cho các dự án phát triển sản phẩm chủ lực;
- Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Kon Tum: Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn cho vay đối với các doanh nghiệp để phát triển sản phẩm chủ lực.
-Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Kon Tum: Chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch đến năm 2015, trong đó trọng tâm hướng vào các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực.
- UBND các huyện, thành phố: Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực trên địa bàn; phối hợp với các ngành đề xuất cơ chế, chính sách và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn.

 

 

Phòng Tổng hợp chiến lược  
     
 Các tin khác:
      Icon  Về công tác rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2011
      Icon  Về việc rà soát, đề xuất giải pháp đầu tư, sửa chữa cầu treo bị hư hỏng cuốn trôi do thiên tai
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC