Thứ 5, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Tin mới:   Công bố Quyết định bổ nhiệm công chức      Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 05 năm 2020      Công văn số 978/SKHĐT-TH ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025      Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025      Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2033605
Số người online: 24
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 29 tháng 04 đến ngày 04 tháng 05 năm 2019
5/6/2019 3:12:23 PM     
 

 

LỊCH TUẦN (29/04/2019-04/05/2019)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

*****

 

 

 

 

Thứ 2, 29/04/2019

Sáng

29/04/2019 07:00 29/04/2019 17:00

Nghĩ Lễ (có lịch trực riêng)

Toàn thể Công chức, viên chức và người lao động

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 3, 30/04/2019

Sáng

30/04/2019 07:00 30/04/2019 17:00

Nghĩ Lễ (có lịch trực riêng)

Toàn thể Công chức, viên chức và người lao động

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 4, 01/05/2019

Sáng

01/05/2019 07:00 01/05/2019 17:00

Nghĩ Lễ (có lịch trực riêng)

Toàn thể Công chức, viên chức và người lao động

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 5, 02/05/2019

Sáng

02/05/2019 06:30 02/05/2019 07:30

Tham dự Chương trình cà phê doanh nhân

Nguyễn Đình Bắc, Võ Văn Manh

Đăk Mark Coffee

02/05/2019 08:00 02/05/2019 08:00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy

Sở Kế hoạch và Đầu tư

02/05/2019 07:00 04/05/2019 17:00

Cùng đoàn công tác dẫn CTy VSUNWOO Hàn Quốc đi khảo sát địa điểm đầu tư tại huyện Kon Plông, Ngọc Hồi và TP Kon Tum

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Huyện Kon Plông, huyện Ngọc Hồi và TP Kon Tum

02/05/2019 07:00 03/05/2019 17:00

Dự họp Ban quan lý dự án RALG

Nguyễn Đình Bắc

Thành phố Đà Nẵng

Chiều

02/05/2019 14:00 02/05/2019 14:00

Họp thống nhất các nội dung xử lý đối với đề xuất của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại Công văn số 236/BVĐKT-HCQT ngày 04/4/2019

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

02/05/2019 14:00 02/05/2019 17:00

Dự họp xét hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trong năm 2018

Phòng Khoa giáo, Văn xã, Huỳnh Thị Thuý Hà

Sở Y tế

Thứ 6, 03/05/2019

 

 

 

Sáng

03/05/2019 08:00 03/05/2019 11:00

Dự họp về thanh toán thuế tài nguyên và môi trường đối với vật liệu đắp đất một số dự án

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Sở Tài chính

03/05/2019 09:00 03/05/2019 09:00

Thẩm định Điều chỉnh dự án Bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới huyện Sa thầy

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

03/05/2019 08:00 03/05/2019 08:00

Họp Đảng ủy

Phan Văn Thế, Đảng ủy

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

03/05/2019 13:30 03/05/2019 17:00

Dự làm việc với các ngành, địa phương về công tác quản lý, sử dụng đất của Công ty sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum(chờ GM)

Lãnh đạo

Ủy ban nhân dân tỉnh

03/05/2019 14:00 03/05/2019 14:00

Họp chi bộ 3

Chi bộ 3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 7, 04/05/2019

 

 

 

Sáng

04/05/2019 08:00 04/05/2019 08:00

Dự HN giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cụm các tỉnh khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (chờ GM)

Ngô Việt Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh

04/05/2019 08:00 04/05/2019 08:00

Thẩm định 03 dự án của UBND huyện Ia HDrai

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Khoa giáo, Văn xã, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

04/05/2019 14:00 04/05/2019 17:00

Họp giao ban Lãnh đạo Sở, trưởng phó phòng

Giám đốc; các PGĐ, trưởng phó các phòng, ban, TT

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ nhật, 05/05/2019

 

 

 

Sáng

05/05/2019 07:00 13/05/2019 17:00

Trưởng Đoàn đại biểu đi thăm cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa và Nhà Giàn DK1 năm 2019

Phan Văn Thế

Huyện đảo Trường Sa

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 04 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 04 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 04 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 01 đến ngày 06 tháng 04 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 03 năm 2019
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC