Thứ 6, ngày 29 tháng 5 năm 2020
Tin mới:   Công bố Quyết định bổ nhiệm công chức      Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 05 năm 2020      Công văn số 978/SKHĐT-TH ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025      Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025      Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2033867
Số người online: 14
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 04 năm 2019
4/17/2019 1:27:45 PM     
 

 

LỊCH TUẦN (15/04/2019-20/04/2019)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

*****

 

 

 

 

Thứ 2, 15/04/2019

Sáng

15/04/2019 07:00 15/04/2019 17:00

Nghỉ bù (Lễ Giỗ tổ Hùng Vương)

Toàn thể Công chức, viên chức và người lao động

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 3, 16/04/2019

Sáng

16/04/2019 07:00 16/04/2019 07:15

Hội ý cơ quan đầu tuần

Tập thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

16/04/2019 07:15 16/04/2019 07:30

Hội ý lãnh đạo Sở đầu tuần

Tập thể Lãnh đạo Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

16/04/2019 14:00 16/04/2019 15:00

Họp cho ý kiến về các nội dung kiến nghị của UBND thành phố theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 819/VP-KTTH ngày 08/04/2019

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 4, 17/04/2019

 

 

 

Sáng

17/04/2019 08:00 17/04/2019 11:00

Dự Lễ phát động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Huỳnh Thị Thuý Hà

Thư viện tỉnh

Chiều

17/04/2019 13:00 17/04/2019 17:00

Dự làm việc với doanh nghiệp Hàn Quốc (chờ GM)

Lãnh đạo; Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Ủy ban nhân dân tỉnh

17/04/2019 14:00 17/04/2019 14:00

Dự họp đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh kon Tum

Thanh tra Sở

Thanh tra tỉnh

17/04/2019 13:30 17/04/2019 13:30

Họp tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đăk Glei

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư

17/04/2019 13:30 17/04/2019 17:00

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các lĩnh vực đột phá trong năm 2019

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Phan Văn Thế

Hội trường Ngọc Linh

Thứ 5, 18/04/2019

 

 

 

Sáng

18/04/2019 06:30 18/04/2019 06:30

Tham dự Chương trình cà phê doanh nhân

Nguyễn Đình Bắc, Võ Văn Manh

Đăk Mark Coffee

18/04/2019 08:00 18/04/2019 11:00

Dự họp soát xét, điều chỉnh xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh năm 2019

Võ Văn Manh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

18/04/2019 08:00 18/04/2019 11:00

Dự họp bàn tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nguồn kinh phí triển khai 02 cầu tạm để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn huyện Ia HDrai

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Sở Giao thông Vận tải

18/04/2019 07:30 18/04/2019 11:00

Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15

Phan Văn Thế

Hội trường Tỉnh ủy

Chiều

18/04/2019 13:30 18/04/2019 17:00

Dự Hội nghị công tác phối hợp QLBVR trong khu vực biên giới (chờ GM)

Phòng Kinh tế ngành, Ngô Việt Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ 6, 19/04/2019

 

 

 

Sáng

19/04/2019 08:00 19/04/2019 11:00

Dự buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ (chờ GM)

Lãnh đạo; Thanh tra Sở

Ủy ban nhân dân tỉnh

19/04/2019 08:00 19/04/2019 11:00

Dự họp bàn thống nhất tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015 của BQL rừng phòng hộ Đăk Hà

Phòng Kinh tế ngành

Sở Tài chính

Chiều

19/04/2019 14:00 19/04/2019 17:00

Làm việc với Đoàn công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

Lãnh đạo Sở; các Trưởng, Phó phòng, ban, trung tâm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

19/04/2019 15:00 19/04/2019 17:00

Dự buổi làm việc với Trung ương Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam (chờ GM)

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Nguyễn Đình Bắc

Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ 7, 20/04/2019

 

 

 

Sáng

20/04/2019 07:00 20/04/2019 11:00

Trực một cửa tiếp nhận và trả kết quả đăng ký kinh doanh

Phòng Đăng ký Kinh doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

 

 

 

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 04 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 01 đến ngày 06 tháng 04 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 03 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 03 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 03 năm 2019
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC