Chủ nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2019
Tin mới:   Công văn số 1313/SKHĐT-TH ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vv hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2020      Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020      Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020      Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020      Lịch tiếp công dân định ký của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tháng 6/2019)      Lịch công tác tuần từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 06 năm 2019      THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI TẠI HÀN QUỐC       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1541031
Số người online: 9
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 04 năm 2019
4/17/2019 1:25:51 PM     
 

 

LỊCH TUẦN (08/04/2019-14/04/2019)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2, 08/04/2019

Sáng

08/04/2019 07:00 08/04/2019 07:15

Hội ý cơ quan đầu tuần

Tập thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

08/04/2019 07:15 08/04/2019 07:30

Hội ý lãnh đạo Sở đầu tuần

Tập thể Lãnh đạo Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

08/04/2019 14:00 08/04/2019 16:00

Họp giao ban lãnh đạo Sở, Trưởng phó phòng

Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, các trưởng, phó phòng, ban, trung tâm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 3, 09/04/2019

 

 

 

Sáng

09/04/2019 08:00 09/04/2019 11:00

Làm việc với UNICEF tại Sở

Nguyễn Đình Bắc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

09/04/2019 13:30 09/04/2019 17:00

Tham dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Phan Văn Thế

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Thứ 4, 10/04/2019

 

 

 

Sáng

10/04/2019 08:00 10/04/2019 11:00

Làm việc với Đoàn Giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh

Văn phòng Sở, Võ Văn Manh

Ủy ban nhân dân thành phố

10/04/2019 08:00 10/04/2019 11:00

Dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Phi chính phủ nước ngoài năm 2018, phương hướng năm 2019

Phòng Kinh tế Đối ngoại, Nguyễn Đình Bắc

Hội trường Ngọc Linh

Chiều

10/04/2019 13:30 10/04/2019 17:00

Làm việc với Đoàn Giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh

Văn phòng Sở, Nguyễn Đình Bắc

Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi

10/04/2019 19:30 10/04/2019 19:30

Tham dự Lễ Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thành phố Kon Tum (10/04/2009 - 10/04/2019)

Phan Văn Thế

Quảng trường 16/03

Thứ 5, 11/04/2019

 

 

 

Sáng

11/04/2019 06:30 11/04/2019 07:30

Tham dự Chương trình cà phê doanh nhân

Nguyễn Đình Bắc, Võ Văn Manh

Đăk Mark Coffee

11/04/2019 07:30 11/04/2019 11:00

Làm việc với Đoàn Giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh

Văn phòng Sở, Nguyễn Đình Bắc

Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy

Chiều

11/04/2019 13:30 11/04/2019 17:00

Làm việc với Đoàn Giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh

Văn phòng Sở, Võ Văn Manh

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

11/04/2019 14:00 11/04/2019 17:00

Dự họp rút kinh nghiệm Đoàn công tác của tỉnh đi làm việc tại Pháp

Phan Văn Thế

Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ 6, 12/04/2019

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 7, 13/04/2019

 

 

 

Sáng

13/04/2019 07:00 13/04/2019 11:00

Trực một cửa tiếp nhận và trả kết quả đăng ký kinh doanh

Phòng Đăng ký Kinh doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

 

 

 

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 01 đến ngày 06 tháng 04 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 03 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 03 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 03 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 09 tháng 03 năm 2019
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC