Thứ 6, ngày 29 tháng 5 năm 2020
Tin mới:   Công bố Quyết định bổ nhiệm công chức      Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 05 năm 2020      Công văn số 978/SKHĐT-TH ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025      Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025      Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2033875
Số người online: 22
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 03 năm 2019
4/17/2019 1:13:46 PM     
 

 

LỊCH TUẦN (18/03/2019-23/03/2019)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

*****

12/03/2019 08:00 14/04/2019 17:00

Tham gia đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh

Ngô Việt Thành

 

Thứ 2, 18/03/2019

Sáng

18/03/2019 07:00 18/03/2019 07:15

Hội ý cơ quan đầu tuần

Tập thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

18/03/2019 07:15 18/03/2019 07:30

Hội ý lãnh đạo Sở đầu tuần

Tập thể Lãnh đạo Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

18/03/2019 13:30 18/03/2019 17:00

Dự họp bàn tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý lô đất 192 Trần Phú

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ 3, 19/03/2019

 

 

 

Sáng

19/03/2019 08:00 19/03/2019 11:00

Dự buổi làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Ngô Việt Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh

19/03/2019 08:00 19/03/2019 11:00

Dự buổi làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Ngô Việt Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh

19/03/2019 08:00 19/03/2019 11:00

Dự họp thẩm định dự toán Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai kỳ đầu tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020

Phòng Kinh tế ngành

Sở Tài nguyên và Môi trường

19/03/2019 08:00 19/03/2019 11:00

Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X)

Võ Văn Manh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

19/03/2019 08:00 19/03/2019 17:00

Đi kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đăk Glei

Lãnh đạo, Phòng Kinh tế ngành

Huyện Đăk Glei

Chiều

19/03/2019 13:00 19/03/2019 17:00

Làm việc

Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

19/03/2019 14:30 19/03/2019 17:00

Dự họp với các ngành về việc đầu tư các dự án nhằm chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Kon Tum

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Nguyễn Đình Bắc

Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ 4, 20/03/2019

 

 

 

Sáng

20/03/2019 07:00 25/03/2019 17:00

Tham gia Đoàn Giám sát 1225 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngô Việt Thành

Huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Kon Plong, Sở NN&PTNT, Sở Y tế, Sở KH&CN

Chiều

20/03/2019 13:30 21/03/2019 17:00

Tham dự làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Huỳnh Thị Thuý Hà

Huyện Đăk Glei, Sa Thầy

Thứ 5, 21/03/2019

 

 

 

Sáng

21/03/2019 06:30 21/03/2019 07:00

Tham dự Chương trình cà phê doanh nhân

Nguyễn Đình Bắc, Võ Văn Manh

Đăk Mark Coffee

Chiều

21/03/2019 13:00 21/03/2019 17:00

Làm việc

Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 6, 22/03/2019

 

 

 

Sáng

22/03/2019 08:00 22/03/2019 11:00

Dự buổi làm việc với Đoàn công tác của UBTVQH về giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện CTMTQG GNBV trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018

Phòng Khoa giáo, Văn xã, Huỳnh Thị Thuý Hà

Ủy ban nhân dân tỉnh

22/03/2019 09:30 22/03/2019 11:00

Dự thông qua kết quả thanh tra quốc phòng thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ đối với tỉnh Kon Tum

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Chiều

22/03/2019 13:00 22/03/2019 17:00

Làm việc

Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

22/03/2019 14:00 22/03/2019 17:00

Dự họp lấy ý kiến về vị trí dự kiến (bổ sung) để mở rộng đầu tư xây dựng Lò giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum

Phòng Kinh tế ngành

HĐND-UBND thành phố Kon Tum

Thứ 7, 23/03/2019

 

 

 

Sáng

23/03/2019 07:00 23/03/2019 11:00

Trực một cửa tiếp nhận và trả kết quả đăng ký kinh doanh

Phòng Đăng ký Kinh doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

 

 

 

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 03 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 09 tháng 03 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 25 tháng 02 đến ngày 02 tháng 03 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 02 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 02 năm 2019
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC