Thứ 7, ngày 25 tháng 3 năm 2023
Tin mới:   Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ      [INFOGRAPHIC] Chủ đề Tháng Thanh niên qua các năm      Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 đến 26 tháng 03 năm 2023)      Tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sa Thầy      BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh họp phiên tháng 3       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4090473
Số người online: 4869
   Hướng dẫn đăng ký đầu tư
 THÔNG BÁO VỀ SUẤT ĐẦU TƯ TỐI THIỂU ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
4/4/2019 10:54:16 AM     
 

               Thực hiện Văn bản số 341/UBND-HTĐT, ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh Về suất đầu tư tối thiểu đối với các dự án trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư biết quy định về suất đầu tư tối thiểu đối với các dự án trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở lập dự án đầu tư.

Quy định suất đầu tư tổi thiểu đối với các dự án trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

1. Suất đầu tư tối thiểu áp dụng cho từng lĩnh vực đầu tư và địa bàn cụ thể, và được tích theo công thức: I=Ic x Kv

Trong đó:

- I: Suất đầu tư tối thiểu.

- Ic: Suất đầu tư tối thiểu chung.

- Kv: Hệ số điều chỉnh theo vùng.

+ Khu vực I (bao gồm các phường thuộc thành phố Kon Tum); Kv = 1;

+ Khu vực II (bao gồm các xã thuộc thành phố Kon Tum và các huyện: Đăk Tô, Đăk Hà, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Kon Rẫy): Kv = 0,8;

+ Khu vực III (bao gồm các huyện: Ia H’Drai, Tu Mơ Rông, Kon Plông): Kv = 0,7.

2. Suất đầu tư tối thiểu chung

 

TT

Lĩnh vực

Đơn vị tính

Ic

Ghi chú

I

NÔNG, LÂM NGHIỆP

 

 

 

1

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

 

 

 

1.1

Chăn nuôi lợn

Tỷ đồng/ha

7

Quy mô đàn lợn khoảng 1.000 con/ha

1.2

Chăn nuôi trâu, bò

Tỷ đồng/ha

6

Quy mô đàn khoảng 200 con/ha

1.3

Chăn nuôi dê

Tỷ đồng/ha

4

Quy mô đàn khoảng 600 con/ha

1.4

Chăn nuôi gia cầm

Tỷ đồng/ha

5

Quy mô đàn khoảng 50.000 con

2

Trồng rừng và chăm sóc rừng

Triệu  đồng/ha

67,7

 

3

Trồng dược liệu dưới tán rừng

Tỷ đồng/ha

3,5

 

4

Trồng trọt ứng dụng công nghệ cao

Tỷ đồng/ha

3,5

 

5

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tỷ đồng/ha

5,5

 

6

Lĩnh vực nông nghiệp khác

Tỷ đồng/ha

1,5

 

7

Xây dựng nhà màng, nhà kính ứng dụng công nghệ cao

Triệu đồng/ m2 xây dựng

0,4

 

II

CÔNG NGHIỆP

 

 

 

1

Sản xuất, chế biến thực phẩm

 

 

 

1.1

Nhà máy chế biến rau, quả, trái cây các loại

Tỷ đồng/ha

15

 

1.2

Nhà máy chế biến tinh bột

Tỷ đồng/ha

6,5

 

1.3

Nhà máy chế biến xuất khẩu thịt gia súc

Tỷ đồng/ha

10

 

2

Sản xuất đồ uống

Tỷ đồng/ha

15

 

3

Sản xuất các sản phẩm chế biến sâu từ mủ cao su

Tỷ đồng/ha

6

 

4

Chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan

Tỷ đồng/ha

4

 

5

Chế biến gỗ từ rừng trồng và gỗ cao su

Tỷ đồng/ha

5

 

6

Nhà máy thủy điện

Tỷ đồng/MW

30

 

7

Nhà máy điện mặt trời

Tỷ đồng/MW

20

 

8

Nhà máy điện gió

Tỷ đồng/MW

45

 

III

VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, DU LỊCH

 

 

 

1

Trung tâm thương mại (số tầng ≤ 7 tầng)

 

 

 

1.1

Số tầng ≤ 5 tầng

Triệu đồng/m2 sàn

6,6

 

1.2

5 tầng ≤ Số tầng ≤ 7 tầng

Triệu đồng/m2 sàn

8,5

 

2

Kinh doanh xăng dầu

Tỷ đồng/0,1 ha

2,5

Không tính tiền đất

3

Đầu tư xây dựng chợ

 

 

 

3.1

Xây dựng chợ đô thị (đối với 01 chợ hạng 3 vùng nội thị)

Tỷ đồng/0,1 ha

3,5

 

3.2

Xây dựng chợ nông thôn (đối với 01 chợ hạng 3 vùng nông thôn)

Tỷ đồng/0,1 ha

2,5

 

4

Du lịch sinh thái

Tỷ đồng/ha

20

Chỉ tính phần diện tích đất, mặt nước thuê

IV

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

 

 

Đối với các công trình: Nhà ở, thương mại  dịch vụ, hạ tầng xã hội,... thực hiện theo suất vốn đầu tư do Bộ xây dựng ban hành

1

Xây dựng hạ tầng Khu đô thị

 

 

1.1

Xây dựng khu đô thị quy mô từ 20 đến 50ha

Tỷ đồng/ha

9,278

1.2

Xây dựng khu đô thị quy mô từ 50 đến 100ha

Tỷ đồng/ha

8,772

1.3

Xây dựng khu đô thị quy mô từ 100 đến 200ha

Tỷ đồng/ha

8,265

2

Khu dân cư mới

Tỷ đồng/ha

7,718

 

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân  
     
 Các tin khác:
      Icon  Về thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án
      Icon  VỀ ÁP DỤNG TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/NQ-CP NGÀY 06/6/2014 CỦA CHÍNH PHỦ
      Icon  01. Thủ tục hành chính: Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
      Icon  02. Thủ tục hành chính: Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
      Icon  03. Thủ tục hành chính: Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ trở lên quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật đầu tư phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC