Thứ 3, ngày 20 tháng 8 năm 2019
Tin mới:   THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐOÀN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TẠI HÒA KỲ      THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐÓNG GÓP MÔI TRƯỜNG (ENVIROMENT PROGRESS CREDIT)      THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP, KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI CHÂU ÂU NĂM 2019      Lịch tiếp công dân định ký của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tháng 7/2019)      Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 07 năm 2019      Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công của Sở Kế hoạch và Đầu tư      Về việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1605487
Số người online: 113
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 03 năm 2019
3/11/2019 10:03:33 AM     
 

 

LỊCH TUẦN (11/03/2019-17/03/2019)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

*****

07/03/2019 07:00 11/03/2019 17:00

Tham dự Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 12 khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngô Việt Thành, Phòng Kinh tế Đối ngoại

Tỉnh Kratie, Campuchia

10/03/2019 16:00 17/03/2019 17:00

Tập huấn Chính trị viên phó (07 ngày)

KTN

Trường Quân sự tỉnh

Thứ 2, 11/03/2019

Sáng

11/03/2019 07:00 11/03/2019 07:15

Hội ý cơ quan đầu tuần

Tập thể Công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

11/03/2019 08:00 11/03/2019 08:00

Làm việc với UNICEF về dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện

Nguyễn Đình Bắc

Huyện Kon Rẫy

11/03/2019 07:30 11/03/2019 11:00

Dự công bố Quyết định thanh tra thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Huỳnh Thị Thuý Hà

Ủy ban nhân dân tỉnh

11/03/2019 07:30 11/03/2019 07:30

ham dự tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất khu đô thị phía nam cầu Đăk Bla, TP. Kon Tum theo thông báo số 09/TB-HĐĐGĐ (đợt 2 năm 2019)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Khách sạn Đăk Bla

11/03/2019 07:15 11/03/2019 07:30

Hội ý lãnh đạo Sở đầu tuần

Tập thể Lãnh đạo Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

11/03/2019 13:00 11/03/2019 17:00

Làm việc

Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 3, 12/03/2019

 

 

 

Sáng

12/03/2019 07:30 12/03/2019 11:00

Làm việc với Đoàn Thanh tra Quân khu 5 về thực hiện công tác quốc phòng theo Nghị định 119/2004/NĐ-CP

Phan Văn Thế, các phòng, trung tâm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

12/03/2019 08:00 12/03/2019 11:00

Dự họp tham mưu UBND tỉnh giao kinh phí hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo đề nghị của UBND huyện Sa Thầy

Phòng Kinh tế ngành

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12/03/2019 08:00 12/03/2019 11:00

Họp với UNICEF

Nguyễn Đình Bắc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

12/03/2019 08:00 14/04/2019 17:00

Tham gia đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh

Ngô Việt Thành

 

Chiều

12/03/2019 14:00 12/03/2019 17:00

Dự buổi làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Ngô Việt Thành

Sở Giao thông Vận tải

12/03/2019 14:00 12/03/2019 17:00

Tham dự Lễ khai trương trục liên thông văn bản Quốc gia

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Văn phòng Sở

Hội trường Ngọc Linh

Thứ 4, 13/03/2019

 

 

 

Sáng

13/03/2019 07:00 13/03/2019 11:00

Làm việc

Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

13/03/2019 13:30 13/03/2019 17:00

Dự làm việc với Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước (chờ GM)

Lãnh đạo

Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ 5, 14/03/2019

 

 

 

Sáng

14/03/2019 06:30 14/03/2019 07:00

Tham dự Chương trình cà phê doanh nhân

Nguyễn Đình Bắc, Võ Văn Manh

Đăk Mark Coffee

14/03/2019 08:00 14/03/2019 11:00

Dự buổi làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Ngô Việt Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh

14/03/2019 08:00 14/03/2019 11:00

Dự làm việc với các ngành về việc đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (chờ GM)

Phan Văn Thế

Ủy ban nhân dân tỉnh

Chiều

14/03/2019 13:00 14/03/2019 17:00

Làm việc

Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 6, 15/03/2019

 

 

 

Sáng

15/03/2019 08:00 15/03/2019 08:00

Làm việc với công ty cổ phần Huỳnh Tấn về việc giải quyết đơn kiến nghị của doanh nghiệp

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Thanh tra Sở, Phan Văn Thế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

15/03/2019 13:00 15/03/2019 17:00

Làm việc

Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 7, 16/03/2019

 

 

 

Sáng

16/03/2019 07:00 16/03/2019 11:00

Trực một cửa tiếp nhận và trả kết quả đăng ký kinh doanh

Phòng Đăng ký Kinh doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều

 

 

 

 

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 09 tháng 03 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 25 tháng 02 đến ngày 02 tháng 03 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 02 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 02 năm 2019
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 28 tháng 01 đến ngày 02 tháng 02 năm 2019
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC