Thứ 3, ngày 20 tháng 8 năm 2019
Tin mới:   THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐOÀN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TẠI HÒA KỲ      THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐÓNG GÓP MÔI TRƯỜNG (ENVIROMENT PROGRESS CREDIT)      THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP, KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI CHÂU ÂU NĂM 2019      Lịch tiếp công dân định ký của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tháng 7/2019)      Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 07 năm 2019      Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công của Sở Kế hoạch và Đầu tư      Về việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1605472
Số người online: 93
   Hướng dẫn đăng ký đầu tư
 Về thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án
1/11/2019 7:43:40 AM     
 

           Căn cứ Luật Đầu tư năm 2014, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP, ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư; thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 3282/UBND-HTĐT, ngày 22/11/2018 “Về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh”, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Nhà đầu tư có dự án đầu tư (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế) đã được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định, cụ thể như sau:

1. Chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014:

Nhà đầu tư thực hiện chế độ báo cáo theo điểm a, khoản 2, điều 71 của Luật Đầu tư và điều 53 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, ngày 12/11/2015 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư”.

Biểu mẫu báo cáo thực hiện theo các biểu mẫu tại Phụ lục III, Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT, ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam”, gồm: Biểu 1 (đối với báo cáo tháng), Biểu 2 (đối với báo cáo quý), Biểu 3 (đối với báo cáo năm).

2. Chế độ báo cáo theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP, ngày 30/9/2015 của Chính phủ:

Nhà đầu tư thực hiện chế độ báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại khoản 10 điều 68 và khoản 1 điều 69 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP.

Mẫu báo cáo thực hiện theo Mẫu số 11, Mẫu số 12, Mẫu số 13, Mẫu số 14 Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT, ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư”.

Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ căn cứ Nghị định số 50/2016/NĐ-CP, ngày 01/6/2016 của Chính phủ“Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư để có biện pháp xử lý theo quy định.

Các nội dung chưa rõ, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân - Sở Kế hoạch và Đầu tư; ĐT: 02603.859.666; Mail: htdt.kontum@gmail.com để được giải đáp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo Nhà đầu tư biết, thực hiện theo quy định.

Tải Luật Đầu tư năm 2014 tại đây.

Tải Nghị định số 84/2015/NĐ-CP tại đây.

Tải Nghị định số Nghị định số 50/2016/NĐ-CP tại đây.

Tải Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT tại đây.

Tải Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT tại đây./.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân  
     
 Các tin khác:
      Icon  VỀ ÁP DỤNG TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/NQ-CP NGÀY 06/6/2014 CỦA CHÍNH PHỦ
      Icon  01. Thủ tục hành chính: Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
      Icon  02. Thủ tục hành chính: Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
      Icon  03. Thủ tục hành chính: Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ trở lên quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật đầu tư phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
      Icon  04. Thủ tục hành chính: Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC