Thứ 7, ngày 25 tháng 3 năm 2023
Tin mới:   Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ      [INFOGRAPHIC] Chủ đề Tháng Thanh niên qua các năm      Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 đến 26 tháng 03 năm 2023)      Tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sa Thầy      BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh họp phiên tháng 3       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4090686
Số người online: 5439
   Hướng dẫn đăng ký đầu tư
 Về thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án
1/11/2019 7:43:40 AM     
 

           Căn cứ Luật Đầu tư năm 2014, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP, ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư; thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 3282/UBND-HTĐT, ngày 22/11/2018 “Về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh”, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Nhà đầu tư có dự án đầu tư (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế) đã được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định, cụ thể như sau:

1. Chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014:

Nhà đầu tư thực hiện chế độ báo cáo theo điểm a, khoản 2, điều 71 của Luật Đầu tư và điều 53 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, ngày 12/11/2015 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư”.

Biểu mẫu báo cáo thực hiện theo các biểu mẫu tại Phụ lục III, Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT, ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam”, gồm: Biểu 1 (đối với báo cáo tháng), Biểu 2 (đối với báo cáo quý), Biểu 3 (đối với báo cáo năm).

2. Chế độ báo cáo theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP, ngày 30/9/2015 của Chính phủ:

Nhà đầu tư thực hiện chế độ báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại khoản 10 điều 68 và khoản 1 điều 69 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP.

Mẫu báo cáo thực hiện theo Mẫu số 11, Mẫu số 12, Mẫu số 13, Mẫu số 14 Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT, ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư”.

Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ căn cứ Nghị định số 50/2016/NĐ-CP, ngày 01/6/2016 của Chính phủ“Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư để có biện pháp xử lý theo quy định.

Các nội dung chưa rõ, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân - Sở Kế hoạch và Đầu tư; ĐT: 02603.859.666; Mail: htdt.kontum@gmail.com để được giải đáp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo Nhà đầu tư biết, thực hiện theo quy định.

Tải Luật Đầu tư năm 2014 tại đây.

Tải Nghị định số 84/2015/NĐ-CP tại đây.

Tải Nghị định số Nghị định số 50/2016/NĐ-CP tại đây.

Tải Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT tại đây.

Tải Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT tại đây./.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân  
     
 Các tin khác:
      Icon  VỀ ÁP DỤNG TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/NQ-CP NGÀY 06/6/2014 CỦA CHÍNH PHỦ
      Icon  01. Thủ tục hành chính: Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
      Icon  02. Thủ tục hành chính: Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
      Icon  03. Thủ tục hành chính: Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ trở lên quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật đầu tư phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
      Icon  04. Thủ tục hành chính: Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC