Thứ 4, ngày 7 tháng 6 năm 2023
Tin mới:   Kết luận Thanh tra lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại UBND Thành phố Kon Tum      Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư thăm các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6      Ưu đãi phí, lệ phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền “.vn” tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động kinh tế số, xã hội số      Lịch công tác tuần (Từ ngày 29 tháng 5 năm 2023 đến 04 tháng 6 năm 2023)      Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ      Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum      Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum quyết định giá đất cụ thể       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4255229
Số người online: 409
   Thông báo
 Thông báo kết quả cuộc họp giao ban ngày 29 tháng 11 năm 2011
12/1/2011 8:32:15 AM     
  Ngày 29 tháng 11 năm 2011, tại cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng, Phó các phòng, ban, bộ phận; sau khi bàn bạc, thảo luận, Giám đốc Sở đã kết luận một số nội dung và nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở và của các phòng, ban tháng 12 năm 2011.
 

           Các vấn đề đã thống nhất tại cuộc họp:

1. Về Đề án định hướng vận động và sử dụng các nguồn vốn nước ngoài giai đoạn 2011-2015, có tính đến năm 2020: Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (chờ Trung ương phê duyệt Đề án vận động ODA đến năm 2015). Kinh phí thực hiện Đề án: Tiếp tục cho đơn vị tư vấn tạm ứng những phải đảm bảo đúng theo quy định; phần kinh phí còn lại chuyển nhiệm vụ chi sang năm 2012 tiếp tục thực hiện.
2. Về hội nghị Ủy ban điều phối Tam giác phát triển CLV tại Attapư, Lào: Phòng Kinh tế đối ngoại chủ trì chuẩn bị nội dung cho đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đ/c Nguyễn Đình Bắc, Phó Giám đốc Sở tham dự hội nghị từ 06 đến 10 tháng 12 năm 2011.
3. Về hội nghị hợp tác phát triển giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh: Ubon Ratchathani, Sisaket (Thái Lan); Champasak, Salavan, Sê kông, Attapeu (lào); Quãng Ngãi, Bình Định (Việt Nam): Giao Phòng Kinh tế đối ngoại chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức hành chính làm việc với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kịch bản chi tiết, trình cấp có thẩm quyền thông qua và gửi cho các thành viên tham gia phục vụ hội nghị. Các thành viên Tổ công tác phục vụ hội nghị (do Giám đốc Sở thành lập) triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được phân công đúng tiến độ quy định.
4. Ban quản lý dự án Kon Tum – Liên hợp quốc tham mưu văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh tạm thời giữ nguyên nhân sự Ban quản lý hiện tại để hoàn thành công tác quyết toán Dự án; đồng thời thực hiện công tác chuẩn bị cho Dự án mới.
5. Công tác giao kế hoạch năm 2012: Các phòng, ban và Tổ công tác chuẩn bị kế hoạch năm 2012 triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nội dung và tiến độ quy định.
6. Về Trang Thông tin điện tử: Các thành viên Tổ Biên tập duy trì việc cập nhật thường xuyên tin tức lên Trang thông tin điện tử.
Nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12-2011:
* Nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong tháng 12-2011:
- Tổ chức giao kế hoạch năm 2012 (dự kiến ngày 05/12/2011).
- Tổ chức hội nghị hợp tác phát triển giữa Kon Tum với các tỉnh: Ubon Ratchathani, Sisaket (Thái Lan); Champasak, Salavan, Sê Kông, Attapeu (lào); Quãng Ngãi, Bình Định (Việt Nam).
- Đón và làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.
- Tổng kết công tác năm 2011 của Sở và các phòng, ban, bộ phận.
- Hoàn thành cơ bản Đề án xây dựng thành phố Kon Tum đạt 70% mức tiêu chuẩn của đô thị loại II.
- Hoàn thành xét thi đua khen thưởng khối hành chính tổng hợp.
* Nhiệm vụ trọng tâm của các phòng, ban, bộ phận:
1. Phòng Tổng hợp chiến lược:
- Tiếp tục triển khai việc lập Đề án xây dựng thành phố Kon Tum đạt 70% mức tiêu chuẩn của đô thị loại II.
- Chuẩn bị nội dung và tổ chức giao kế hoạch năm 2012.
- Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.
- Rà soát, điều chuyển, điều hòa vốn đầu tư phát triển năm 2011.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Thẩm định tham mưu hướng dẫn thực hiện Quyết định 28/2011/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 9 năm 2011 cho phù hợp với quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 1792/CT-TTg, ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân các công trình trọng điểm của tỉnh.
- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức giao và thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.
- Dự thảo kế hoạch và đề cương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XIII về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực của tỉnh giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020.
- Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Báo cáo Kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Sở.
- Tổ chức thẩm định một số Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện, thành phố (nếu đủ điều kiện).
2. Phòng Kinh tế văn xã:
           - Tổng hợp kế hoạch năm 2012 và chuẩn bị giao chỉ tiêu Kế hoạch 2012.      
           - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ chế lồng ghép các chương trình, dự án, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
            3. Phòng Thẩm định:
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Phân ban hợp tác Chính phủ Việt Nam - Lào về quyết toán Dự án Trạm kiểm soát liên kiểm cửa khẩu quốc tế Phu Cưa - Lào.
- Tiếp tục thẩm định các dự án/báo cáo kinh tế kỹ thuật (Đã tiếp nhận 09 dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật), kế hoạch đấu thầu (hiện đã nhận 03 hồ sơ).
4. Phòng đăng ký kinh doanh:
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh họp Ban Đổi mới Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum để triển khai thực hiện Phương án sắp xếp, đổi mới DN 100% vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Văn bản số 1920/TTg-ĐMDN ngày 24 tháng 10 năm 2011.
- Tiếp tục thực hiện công việc thường xuyên về cấp giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các công việc khác do Giám đốc giao.
5. Phòng Kinh tế đối ngoại
- Tham mưu tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển giữa Kon Tum với các tỉnh: Ubon Ratchathani, Sisaket (Thái Lan); Champasak, Salavan, Sê kông, Attapeu (lào); Quãng Ngãi, Bình Định (Việt Nam).
- Chuẩn bị nội dung Hội nghị Tam giác phát triển CLV tại Attapư, Lào từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 12 năm 2011.
- Tiếp tục đề xuất chủ trương đầu tư bổ sung mạng lưới đường ống cấp 3 hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà.
- Tiếp tục đề nghị doanh nghiệp FDI báo cáo tình hình vay vốn tại các tổ chức tín dụng Việt Nam.
- Góp ý dự thảo Đề án vận động ODA của Chính phủ
- Thẩm định các dự án NGO của Hội Bảo trợ, Sở nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
6. Phòng Thanh tra:
- Hoàn chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012 (Dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12/2011)
7. Phòng Tổ chức hành chính:
- Phối hợp với Phòng Kinh tế đối ngoại và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị phục vụ Hội nghị hợp tác phát triển giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh: Ubon Ratchathani, Sisaket (Thái Lan); Champasak, Salavan, Sê kông, Attapeu (lào); Quãng Ngãi, Bình Định (Việt Nam) trong 3 ngày 13, 14, 15 tháng 12 năm 2011,
- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị trong Khối thi đua Hành chính tổng hợp báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2011; tổ chức hội nghị xét thi đua khen thưởng Khối Hành chính tổng hợp.
- Chuẩn bị máy photo, giấy, mực in để phục vụ cho việc giao kế hoạch năm 2012.
- Chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2011; kết hợp kỷ niệm 66 năm ngày thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư.
- Thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên khác.
8. BQL Dự án Kon Tum - LHQ
- Tham mưu văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh tạm thời giữ nguyên nhân sự Ban quản lý hiện tại để hoàn thành công tác quyết toán Dự án; đồng thời thực hiện công tác chuẩn bị cho Dự án mới.
- Tiếp tục quyết toán các hoạt động của Quý 3/2011.
- Phối hợp với UNICEF và các ngành xây dựng Đề cương chi tiết dự án giai đoạn 2012-2016.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết dự án.
9. Phòng Hỗ trợ đầu tư:
- Tiếp tục tham mưu thực hiện các công việc còn dở dang và thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của phòng.
- Tiếp tục rà soát các dự án đã cho chủ trương để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi nếu quá hạn hoặc nhà đầu tư không triển khai các thủ tục theo quy định.
- Tiếp tục rà soát giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Phối hợp với Phòng Kinh tế đối ngoại để hoàn thiện quy trình về hồ sơ, trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh.
10. Công tác khác:
- Các phòng, bộ phận khắc phục các điểm không phù hợp theo đề nghị của Quacert sau khi đánh giá hệ thống ISO 9001:2008 của Sở.
- Duy trì thường xuyên hoạt động của Trang thông tin điện tử.

            - Các phòng, ban, bộ phận tổng kết công tác năm 2011, đánh giá phân loại cán bộ công chức và bình xét thi đua khen thưởng năm 2011.


 
Phòng Tổng hợp chiến lược  
     
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC