Thứ 5, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Tin mới:   Công bố Quyết định bổ nhiệm công chức      Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 05 năm 2020      Công văn số 978/SKHĐT-TH ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025      Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025      Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2033684
Số người online: 23
   TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
 Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11/2018
12/4/2018 9:05:24 AM     
 

 

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 11/2018

ĐVT: triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng   11   Năm    2018

Lũy kế tính từ đầu năm

 

 

STT

Chỉ số thống kê

DN TN

TNHH 1TV

TNHH 2TV

CTCP

CTHD

Tổng số

DN TN

TNHH 1TV

TNHH 2TV

CT CP

CT HD

Tổng số

 

 

I

Giấy chứng nhận ĐKDN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng (DN)

0

18

2

3

0

23

3

148

53

31

0

235

 

 

 

Vốn đăng ký

0

51.100

12.000

84.000

0

147.100

3.900

629.302

251.600

758.463

0

1.643.265

 

 

II

Giấy chứng nhận ĐVTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng VPĐD

0

0

0

0

0

0

0

11

3

5

0

19

 

 

 

Số lượng CN

0

0

0

1

0

1

1

8

6

10

0

25

 

 

III

Cấp đăng ký thay đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên doanh nghiệp

1

2

0

1

0

4

10

38

13

4

0

65

 

 

 

Người đại diện

2

9

4

6

0

21

13

89

54

27

0

183

 

 

 

Địa chỉ trụ sở

1

7

2

3

0

13

14

75

42

12

0

143

 

 

 

Ngành nghề kinh doanh

1

4

4

1

0

10

13

75

42

12

0

107

 

 

 

Thay đổi thành viên góp vốn/Cổ đông sáng lập/thành viên hợp danh

0

0

9

0

0

9

0

0

78

11

0

89

 

 

IV

Thay đổi vốn đăng ký (Số DN)

0

4

3

5

0

12

5

22

30

14

0

71

 

 

 

- Tăng vốn (Số DN)

0

3

3

4

0

10

5

18

28

12

0

63

 

 

 

- Giảm vốn (Số DN)

0

1

0

1

0

2

0

4

2

3

0

9

 

 

 

Chuyển loại hình DN

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

V

DN tạm ngừng hoạt động

2

2

1

0

0

5

12

55

32

6

0

105

 

 

 

Giải thể DN

2

2

1

0

0

5

8

20

6

2

0

36

 

 

Phòng ĐKKD  
     
 Các tin khác:
      Icon  Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2018
      Icon  Tình hình đăng ký doanh nghiệp Tháng 9 năm 2018
      Icon  Tình hình đăng ký doanh nghiệp Tháng 8 năm 2018
      Icon  Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018
      Icon  Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7/2018
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC