Thứ 5, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Tin mới:   Công bố Quyết định bổ nhiệm công chức      Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 05 năm 2020      Công văn số 978/SKHĐT-TH ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025      Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025      Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2033680
Số người online: 22
   Thông báo
 Thông báo về việc phát hành văn bản điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư
10/29/2018 8:00:35 AM     
 

           Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1997/UBND-KGVX ngày 23 tháng 7 năm 2018 về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng, phát hành văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, ngày 23 tháng 10 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 46/TB-SKHĐT về việc phát hành văn bản điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư; theo đó: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 trở đi: 

          - Đối với các loại văn bản như tại Phụ lục kèm theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ gửi văn bản điện tử (sử dụng chữ ký số chuyên dùng) theo đường liên thông trên phần mềm Văn phòng điện tử eOfice cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

          - Đối với các loại văn bản còn lại và văn bản gửi cho các đơn vị chưa được liên thông trên phần mềm Văn phòng điện tử eOfice (trừ văn bản mật), Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn tiếp tục phát hành văn bản điện tử và văn bản giấy để gửi cho các đơn vị.

          Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các cơ quan, đơn vị biết.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC LOẠI VĂN BẢN CHỈ GỬI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

(KHÔNG GỬI VĂN BẢN GIẤY)

 

TT

Loại văn bản

Ghi chú

1

Giấy mời họp

 

2

Thông báo

Trừ thông báo kế hoạch

3

Công văn và tài liệu kèm theo (nếu có) gửi cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

Trừ văn bản gửi lấy ý kiến tham gia góp ý đề án, dự án, quy hoạch

4

Các văn bản khác gửi cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố để biết hoặc để phối hợp

 

Tải Thông báo số 46/TB-SKHĐT tại đây

 

Phòng TH, QH  
     
 Các tin khác:
      Icon  Thông báo Kết quả họp giao ban ngày 05-10-2018
      Icon  Thông báo kết quả họp giao ban ngày 03-8-2018
      Icon  Thông báo kết quả họp giao ban ngày 04-7-2018
      Icon  Thông báo Kết quả họp giao ban ngày 01-6-2018
      Icon  Công văn số 564/SKHĐT-TH ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư v/v cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ làm việc với KTNN Chuyên ngành IV
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC