Thứ 6, ngày 24 tháng 1 năm 2020
Tin mới:   Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và lắp đặt Cụm thông tin cơ sở tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.      Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len năm 2019 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.      Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 (bổ sung) và năm 2020      Lịch Tiếp công dân năm 2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum      Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu và các khoản chi cụ thể khác năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 30 tháng 12 năm 2019 đến ngày 03 tháng 01 năm 2020      THÔNG BÁO HỖ TRỢ VAY VỐN TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1821922
Số người online: 52
   TIN HOẠT ĐỘNG
 Hội nghị đánh giá giữa kỳ kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019 tại tỉnh Gia Lai
9/6/2018 1:29:23 PM     
 

          Vào lúc 08h00, ngày 27 tháng 8 năm 2018, tại Hội trường 02/9, thành phố Plei Ku, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Hội nghị đánh giá giữa kỳ kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019 do Bộ kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức. Đồng chí Lê Quang Mạnh – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đồng chủ trì. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ủy ban nhân dân một số tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng); lãnh đạo các Cục, Vụ, Trung tâm Tin học trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Lãnh đạo và chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên. Đồng chí Phan Văn Thế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum và lãnh đạo, chuyên viên một số phòng nghiệp vụ có liên quan thuộc Sở tham dự Hội nghị.

          Hội nghị tập trung đánh giá và thảo luận 04 vấn đề chính gồm: (1) Đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2016-2020, năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 vùng Miền Trung và Tây Nguyên; (2) Những nội dung cơ bản của dự thảo Luật Đầu tư công sửa đổi; (3) Những nội dung cơ bản và những việc cần phải triển khai liên quan đến triển khai Luật Quy hoạch năm 2017; (4) Lập, theo dõi thực hiện kế hoạch trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

           Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Thế - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo những nét lớn về kết quả thực hiện giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự kiến kế hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2019 của tỉnh Kon Tum. Đồng thời, trên cơ sở các kiến nghị đã được nêu tại Công văn số 2339/UBND-KT ngày 20/8/2018 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo rõ các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Kon Tum, đề nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, giải quyết những vấn đề cấp thiết, bức xúc của tỉnh.

          Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận các ý kiến tham gia và đóng góp của các địa phương tại Hội nghị. Giao Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chính phủ xem xét, giải quyết các kiến nghị xác đáng của các địa phương (trong đó có tỉnh Kon Tum). Đồng thời, Thứ trưởng cũng trực tiếp giải đáp, làm rõ một số thắc mắc, kiến nghị của địa phương.

          Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày./.

         

Phòng TH, QH  
     
 Các tin khác:
      Icon  Thông báo tham dự chương trình học tập, khảo sát thực tế tại Canada và Cuba
      Icon  Hội nghị công bố Quyết định số 173/QĐ-SKHĐT ngày 17/8/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tổ chức triển khai, thực hiện Dự án giảm nghèo tại Ban quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Sa Thầy và tại Ban phát triển xã trên địa bàn huyện Sa Thầy.
      Icon  Quyết định số 173/QĐ-SKHĐT Về Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tổ chức triển khai, thực hiện Dự án giảm nghèo tại Ban quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Sa Thầy và tại Ban phát triển xã trên địa bàn huyện Sa Thầy.
      Icon  Báo cáo số 220/BC-SKHĐT về Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân (từ 15/8/2017 đến 15/8/2018)
      Icon  Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và quy hoạch thủy lợi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025.
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC