Thứ 5, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Tin mới:   Công bố Quyết định bổ nhiệm công chức      Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 05 năm 2020      Công văn số 978/SKHĐT-TH ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025      Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025      Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2033660
Số người online: 31
   TIN HOẠT ĐỘNG
 Báo cáo số 211/BC-SKHĐT về Kết quả kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động, đầu tư của doanh nghiệp
8/10/2018 8:27:40 AM     
 

 Ngày 08 tháng 8 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum ban hành Báo cáo số 211/BC-SKHĐT về Kết quả kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động, đầu tư của doanh nghiệp.

Theo Báo cáo, tổ chức triển khai Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 32/QĐ-SKHĐT ngày 27/3/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động, đầu tư của doanh nghiệp là thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2018. Đảm bảo trong kế hoạch và thực hiện thanh tra, kiểm tra không quá 01lần/năm đối với doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp được kiểm tra nói riêng đồng tình. Kết quả kiểm tra 55 doanh nghiệp/01 Đoàn kiểm tra/01 năm khẳng định: đã giảm 105 cuộc kiểm tra/55 doanh nghiệp phải tiếp các Đoàn kiểm tra trong năm 2018. Bình quân 01 doanh nghiệp phải tiếp 2,9 Đoàn/01 năm, nay chỉ còn tiếp 01 Đoàn/năm.

Kết quả kiểm tra:

- Có 12 doanh nghiệp (DN) nợ tiền BHXH, BHTN, BHYT với tổng số tiền 805.977.775 đồng. Kết thúc kiểm tra đã có 10 DN thanh toán tiền  nợ bảo hiểm với tổng số 496.929.056 đồng, 02 doanh nghiệp còn nợ BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền nợ là 309.048.719 đồng (Công ty TNHH GKC, Công ty TNHH Tiến Công) cam kết thanh toán hết nợ BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2018.

- Có 07DN/07DN kiểm tra đều vi phạm một số quy định về thuế của nhà nước như: chậm nộp thuế, xác định số thuế phải nộp chưa chính xác dẫn đến việc khai sai, khai thiếu số thuế phải nộp.

Qua kiểm tra đã xử lý vi phạm về thuế và thực hiện điều chỉnh nghĩa vụ nộp thuế đối với một số DN, cụ thể như sau.

+ Tổng số tiền xử lý 07 DN vi phạm về thuế là 143.758.887 đồng. Trong đó, số tiền thuế truy thu 104.045.948 đồng, số tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp 39.712.939 đồng.

+ Thực hiện điều chỉnh giảm số thuế phải nộp, giảm lỗ và giảm số thuế còn được khấu trừ của một số DN:

+ Điều chỉnh giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 1.529.913 đồng cho 01 DN (Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Tường Tâm).

+ Điều chỉnh giảm lỗ 2.787.547.116 đồng đối với 03 DN (Công ty TNHH Tiến Công, DNTN Quang Giảng, Công ty TNHH MTV Hoài Phương Kon Tum).

+ Điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ 59.850.865 đồng đối với 04DN (Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Tường Tâm, DNTN Quang Giảng, Công ty TNHH MTV Ngọc Thy Auto, Công ty TNHH MTV Hoài Phương Kon Tum). Kết thúc kiểm tra đã có 05 DN đã chấp hành thực hiện nộp đủ số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính vào NSNN, đồng thời điều chỉnh số liệu theo kết quả kiểm tra thuế nêu trên; có 02 DN chưa thực hiện nộp số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế vào NSNN.

Đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp có tồn tại thực hiện nghiêm các kiến nghị trong Báo cáo kết quả kiểm tra./.

 File đính kèm

 

 

 

 

     

Thanh tra Sở  
     
 Các tin khác:
      Icon  Đi thôn Điek Kua, xã Ngọc Tem để thực hiện các hoạt động “tháng tri ân”
      Icon  Thông báo chương trình học tập, khảo sát thực tế tại Nhật Bản & Hàn Quốc năm 2018
      Icon  Thông báo về Chương trình xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc
      Icon  BÁO CÁO KẾT THÚC DỰ ÁN DO CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN HỖ TRỢ THÔNG QUA QUỸ HỘI NHẬP NHẬT BẢN – ASEAN (JAIF)
      Icon  HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỢP TÁC TRONG KHU VỰC TAM GIÁC PHÁT TRIỂN CLV TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC