Thứ 5, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Tin mới:   Công bố Quyết định bổ nhiệm công chức      Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 05 năm 2020      Công văn số 978/SKHĐT-TH ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025      Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025      Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2033649
Số người online: 25
   TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
 Tình hình đăng ký doanh nghiệp sáu tháng đầu năm 2018
7/18/2018 9:10:20 AM     
 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

1. Về đăng ký doanh nghiệp:

- Thành lập mới: 121 DN và 63 Chi nhánh, văn phòng, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp. Tổng vốn điều lệ đăng ký 785 tỷ đồng.

Trong đó: Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới qua mạng điện tử đạt 46,25%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử. (Mục tiêu Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử là phấn đấu đạt 10% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử).

 

        - Giải thể: 20 doanh nghiệp và 17 Chi nhánh, văn phòng đại diện.

        - Đăng ký tạm ngừng kinh doanh: 85 doanh nghiệp.

- Khóa mã số thuế:  38 doanh nghiệp.

Tổng số doanh nghiệp giải thể, đăng ký ngừng kinh doanh và bị khóa mã số thuế trong 6 tháng đầu năm 2018 chiếm tỷ lệ 133,88% so với doanh nghiệp được thành lập mới (162/121 doanh nghiệp).

2. Về thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Theo các Văn bản đề nghị cưỡng chế thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm của Cơ quan thuế. Ngày 30/3/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã có Văn bản số 491/SKHĐT-ĐKKD về việc rà soát đối chiếu với Cơ quan thuế để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở văn bản trả lời của Chi Cục thuế thành phố Kon Tum (Văn bản số 1519/CCT-QLN ngày 05/4/2018), trong 6 tháng đầu năm 2018, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã ban hành 86 quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của  81 doanh nghiệp và 05 chi nhánh trực thuộc, với tổng số tiền thuế còn nợ chưa thu được tính đến ngày 31/12/2017 là 5,125 tỷ đồng.

3. Về công tác kiểm tra 80 doanh nghiệp:

Qua kiểm tra vẫn còn một số doanh nghiệp vi phạm các quy định về đăng ký doanh nghiệp như không bố cáo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; không cấp giấy chứng nhận góp vốn cho các thành viên; không lập Sổ đăng ký thành viên góp vốn; không họp Hội đồng thành viên hàng năm của Luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Có 27/80 DN được kiểm tra chiếm tỉ lệ 33,75% chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp.

- Có 24/80 doanh nghiệp bỏ địa chỉ trụ sở, đã bị cơ quan thuế khóa mà số thuế (tình trạng thuế đang ở trạng thái 03 - người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục đóng mã số thuế) chiếm tỷ lệ 30%.

- Có 20/80 doanh nghiệp Đoàn kiểm tra đến trụ sở không có người làm việc, liên lạc qua điện thoại doanh nghiệp hẹn lần khác nhưng vẫn cố tình không tiếp đoàn gồm chiếm tỷ lệ 25%.

- Có 05/80 DN Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định thu hồi theo đề nghị của cơ quan thuế lý do vi phạm quy định về thuế chiếm tỷ lệ 6,25%.

- Có 04/80 DN đã làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh.

Về xử lý vi phạm sau kiểm tra:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh sẽ phối hợp với cơ quan thuế để xử lý vi phạm của các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp.

Phòng ĐKKD  
     
 Các tin khác:
      Icon  Tình hình đăng ký doanh nghiệp Tháng 6 năm 2018
      Icon  Tình hình đăng ký doanh nghiệp Tháng 5 năm 2018
      Icon  Tình hình đăng ký doanh nghiệp Tháng 4 năm 2018
      Icon  Tình hình đăng ký doanh nghiệp Tháng 3 năm 2018
      Icon  Tình hình đăng ký doanh nghiệp Tháng 2 năm 2018
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC