Thứ 6, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Tin mới:   Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Kon Tum      Lịch công tác tuần từ ngày 31 tháng 12 năm 2018 đến ngày 05 tháng 01 năm 2019      Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020      Lịch công tác tuần từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 12 năm 2018      Chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019, 2020      Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch 2019
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1396328
Số người online: 63
   TIN HOẠT ĐỘNG
 BÁO CÁO KẾT THÚC DỰ ÁN DO CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN HỖ TRỢ THÔNG QUA QUỸ HỘI NHẬP NHẬT BẢN – ASEAN (JAIF)
7/9/2018 10:09:54 AM     
 

 Thực hiện Văn bản số 1479/VP-KT ngày 25/6/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đôn đốc các chủ dự án khẩn trương gửi báo cáo hoàn thành (bằng tiếng Anh) của các dự án do Chính Phủ Nhật Bản hỗ trợ thông qua Quỹ Hội Nhập Nhật Bản – ASEAN (JAIF) theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4143/BKHĐT-KTĐN ngày 18/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các chủ dự án: (1) Khẩn trương bổ sung những thông tin còn thiếu vào Báo cáo kết thúc dự án theo mẫu quy định (bản tiếng Anh); (2) Gửi báo cáo quyết toán hoàn thành dự án (và các tài liệu khác liên quan đến kết quả dự án, báo cáo tài chính dự án, nếu có) bằng tiếng Anh. Vì thời gian báo cáo gấp, đề nghị Quý Cơ quan khẩn trương cung cấp các tài liệu liên quan, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email lethibinhan@gmail.com) chậm nhất trong ngày 13/7/2018.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan./.

Tài liệu kèm theo

1. Văn bản 4143/BKHĐT-KTĐN

 

2. Văn bản 1117/UBND-KT

 

3. Mẫu biểu báo cáo kết thúc dự án

 

 

 

Phòng Kinh tế đối ngoại  
     
 Các tin khác:
      Icon  HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỢP TÁC TRONG KHU VỰC TAM GIÁC PHÁT TRIỂN CLV TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY
      Icon  KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
      Icon  Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho các cá nhân và tập thể trong hội thao hội diễn Khối thi đua năm 2018
      Icon  Quyết định bổ nhiệm lại ông Ngô Đình Quốc giữ chức vụ Phó Chánh Văn Phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư
      Icon  Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;.