Thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm 2019
Tin mới:   Công văn số 1313/SKHĐT-TH ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vv hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2020      Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020      Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020      Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020      Lịch tiếp công dân định ký của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tháng 6/2019)      Lịch công tác tuần từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 06 năm 2019      THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI TẠI HÀN QUỐC       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1544601
Số người online: 126
   TIN HOẠT ĐỘNG
 Sở Kế hoạch và Đầu tư hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2018
5/30/2018 4:43:10 PM     
  Ngày 28 tháng 5 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 875/SKHĐT-KT về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2018
 

Theo đó, nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 một cách thiết thực; tổ chức triển khai các hoạt động thuộc “tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới một cách hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” và giao nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn, Đoàn thanh niên cơ quan phối hợp thực hiện, cụ thể:

1. Công tác tuyên truyền:

- Phổ biến tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư về mục đích, ý nghĩa, chủ đề, nội dung ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 (tại công văn số 2035/BTNMT-TTTNMT ngày 20/4/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới ngày 05/6/2018).

- Đăng tải các bài viết liên quan đến “tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 lên website, trang thông tin của Sở.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế ngành

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 03/6/2018

2. Lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn của Sở:

Triển khai một số nội dung, giải pháp tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nghiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Đơn vị thực hiện: Các phòng: Tổng hợp, Quy hoạch, Kinh tế ngành, Doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên trong năm 2018.

3. Các hoạt động cụ thể:

- Ra quân làm vệ sinh môi trường trong và ngoài khuôn viên cơ quan; thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo quy định; không để ô nhiễm môi trường từ chất thải. Phát tỉa và chăm sóc vườn cây, trồng cây xanh bảo vệ môi trường (các vị trí phù hợp) tại cơ quan.

- Treo băng rôn, cờ với chủ đề ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 tại cổng cơ quan Sở.

- Phát hiện, đề xuất biểu dương và khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có đóng góp hiệu quả, thiết thực hoặc kiến nghị xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp Đoàn Thanh niên Sở.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện từ nay đến hết tháng 7 năm 2018.

4. Công tác tổng hợp báo cáo:

Tổng hợp, xây dựng văn bản báo cáo các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới ngày 05/6/2018 cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định (tại Công văn số 738/STNMT-CCBVMT ngày 10/5/2018).

- Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế ngành chủ trì phối hợp các phòng: Tổng hợp, Quy hoạch, Kinh tế ngành, Doanh nghiệp và Văn phòng Sở.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 01 tháng 8 năm 2018. 

* Có file Công văn số 2035/BTNMT-TTTNMT ngày 20/4/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới ngày 05/6/2018 đính kèm./.

Phòng Kinh tế ngành  
     
   File đính kèm:CV 2035_BTNMT Huong ung ngay moi truong the gioi.pdf
 Các tin khác:
      Icon  NHỮNG NGÀY HỘI LỚN CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHU VỰC TÂY NGUYÊN 2018 TẠI KON TUM
      Icon  Gửi tài liệu lấy ý kiến thẩm định của các thành viên 02 Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch thủy lợi và nước sạch
      Icon  KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỚI UBND XÃ NGỌC TEM GIÚP THÔN ĐIEK KUA
      Icon  Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020
      Icon  Chuyên đề giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa ba nước CLV trong Khu vực Tam giác phát triển từ năm 2011 đến nay
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC