Thứ 3, ngày 19 tháng 2 năm 2019
Tin mới:   Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế      Lễ ra quân phát động phong trào xây dựng nông thôn mới đầu năm 2019 tại xã Pờ Ê, huyện Kon Plông      Công văn số 194/SKHĐT-TH ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ kiểm toán NSNN năm 2018      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 02 năm 2019      Lịch công tác tuần từ ngày 28 tháng 01 đến ngày 02 tháng 02 năm 2019      Thông báo số 05/TB-SKHĐT ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước thuộc các chương trình mục tiêu và vốn nước ngoài năm 2019      Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước thuộc các chương trình mục tiêu và vốn nước ngoài năm 2019       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch 2019
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1418398
Số người online: 106
   TIN HOẠT ĐỘNG
 Gửi tài liệu lấy ý kiến thẩm định của các thành viên 02 Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch thủy lợi và nước sạch
5/16/2018 9:55:40 AM     
  Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực thẩm định quy hoạch) gửi hồ sơ thẩm định quy hoạch để lấy ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định
 

         Trên cơ sở các Tờ trình: số 67/TTr-SNN ngày 26/04/2018 và số 80/TTr-SNN ngày 11/5/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thủy lợi và nước sạch; Để đảm bảo điều kiện tổ chức họp Hội đồng thẩm định quy hoạch theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực thẩm định quy hoạch) gửi hồ sơ thẩm định quy hoạch để lấy ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định, hồ sơ bao gồm:

      (1) Tờ trình số 67/TTr-SNN ngày 26/04/2018 và số 80/TTr-SNN ngày 11/5/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

      (2) Báo cáo tng hp và báo cáo tóm tt điều chỉnh quy hoch (đã hoàn thin sau khi ly ý kiến ca các cơ quan, đơn vị liên quan).

       (3) H thng bn đồ (kèm theo báo cáo tng hp quy hoch).

       (4) Quyết định phê duyt đề cương, nhim v và d toán kinh phí lp quy hoch.

       (5) Các văn bn góp ý ca các cơ quan, đơn v có liên quan.

       (6) Báo cáo tiếp thu, gii trình ý kiến ca các cơ quan, đơn v có liên quan.

       Tải tài liệu về quy hoạch thủy lợi tại đây. 

       Tải tài liệu về quy hoạch nước sạch tại đây. 

      Ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng thẩm định, đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 18/05/2018, đồng thời gửi file văn bản về hộp thư điện tử: pktn.dpikt@gmail.com để tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định.

     Kính đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Phòng Kinh tế ngành  
     
   File đính kèm:VV LAY Y KIEN CAC TV HDTD 2 QH.doc
 Các tin khác:
      Icon  KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỚI UBND XÃ NGỌC TEM GIÚP THÔN ĐIEK KUA
      Icon  Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020
      Icon  Chuyên đề giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa ba nước CLV trong Khu vực Tam giác phát triển từ năm 2011 đến nay
      Icon  Kết luận họp tổng kết các CTMTQG năm 2017, nhiệm vụ công tác năm 2018
      Icon  Báo cáo Số: 89/BC-SKHĐT về Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;.