Thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm 2019
Tin mới:   Công văn số 1313/SKHĐT-TH ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vv hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2020      Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020      Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020      Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020      Lịch tiếp công dân định ký của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tháng 6/2019)      Lịch công tác tuần từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 06 năm 2019      THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI TẠI HÀN QUỐC       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1544573
Số người online: 97
   Thủ tục đăng ký đầu tư
 30. Thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
5/9/2018 4:43:45 PM     
 

Trình tthực hiện

c 1. Trong thời hn 07 ngày kể từ ngày Nhà đu có quyết định chm dứt hot động của văn phòng điều hành. Nhà đu nộp hồ sơ thông báo tới S Kế hoạch Đu tư, Số: 12 - Nguyn Viết Xuân – Thành phố Kon Tum. Thời gian vào giờ hành chính của c ngày làm việc trong tuần.

c 2. Cán bộ tiếp nhn kiểm tra tính hợp lý đy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đy đủ và hợp lệ thì tiếp nhn và viết giy hn.

- Trường hợp còn thiếu hoc chưa đy đủ thì hướng dn cá nhân, tổ chức chỉnh sa, bổ sung.

c3. Nhà đu nhn kết quả tại S Kế hoạch và Đu tư. Thời gian vào giờ hành chính của các ngày làm vic trong tun.

ch thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoc qua đường bưu chính

Thành phn,

số lưng hồ sơ

a) Thành phn hồ sơ bao gồm:

- Quyết định chm dứt hot động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chm dứt hoạt động trưc thời hạn;

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;

- Danh sách người lao động quyn lợi người lao động đã được giải quyết;

- Xác nhn ca cơ quan thuế về việc đã hoàn thành c nghĩa vụ về thuế;

- Xác nhn của cơ quan bo hiểm xã hội về vic đã hoàn thành nghĩa vụ về bo hiểm xã hội;

- Xác nhn của cơ quan công an v việc hy con du;

- Giy chứng nhn đăng ký hot động văn phòng điều hành;

- Bn sao Giy chứng nhn đăng ký đu tư;

- Bn sao hợp đồng BCC.

b) Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

Thi hạn gii quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhn hồ sơ hợp l,

Đối tưng thực hin

Tổ chức, cá nhân

quan thực hiện

- quan có thẩm quyn quyết định trc tiếp thực hiện TTHC: S Kế hoạch và Đu tư tnh Kon Tum

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị, đa phương có liên quan

Kết qu

Quyết định thu hồi Giy chứng nhn đăng ký hot động văn phòng điều hành

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, t khai

Không

Yêu cu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị đnh số 118/2015/NĐ-CP, ngày 12/11/2015 của Chính phủ;

- Thông số 16/2015/TT-BKHĐT, ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân  
     
 Các tin khác:
      Icon  31. Thủ tục hành chính: Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
      Icon  32. Thủ tục hành chính: Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC