Thứ 5, ngày 23 tháng 3 năm 2023
Tin mới:   Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 đến 26 tháng 03 năm 2023)      Tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sa Thầy      BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh họp phiên tháng 3      TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 01/3 ĐẾN NGÀY 15/3 NĂM 2023      Văn bản quy phạm pháp luật ngành Tài nguyên và Môi trường tháng 3 năm 2023       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4087827
Số người online: 665
   Thủ tục Đấu thầu, thẩm định và giám sát đánh giá đầu tư
 Thủ tục hành chính số 1: Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật (gọi chung là Dự án đầu tư)
5/2/2018 5:32:59 PM     
 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư gửi Hồ sơ Dự án tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả một cửa liên thông của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum;

Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Viết Xuân, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần; Buổi sáng từ 7h30' đến 10h30'; Buổi chiều từ 13h30' - 16h30'

Bước 2. Cơ quan, tổ chức thẩm định tiếp nhận và kiểm tra sơ bộ về tính hợp lệ của hồ sơ, phát hành văn bản lấy ý kiến (nếu có) các ngành liên quan (nếu hồ sơ hợp lệ).

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung hoặc có văn bản phúc đáp…..sau ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3. Sau khi có kết quả thẩm định thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư (nếu có) của các sở chuyên ngành có liên quan và hồ sơ Dự án đảm bảo theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí thời gian tổ chức thẩm định theo quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm định dự án của Chủ đầu tư (theo mẫu số 01 đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi; mẫu số 04 đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Nghị định số Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.;

- Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư (nếu có) đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi; kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (nếu có) đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Bố cục, nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi (Thực hiện theo Điều 54, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.).

- Bố cục, nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật (Thực hiện theo Điều 55, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.).

- Các văn bản có giá trị pháp lý cần thiết khác như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thông báo giới thiệu địa điểm đất xây dựng, chủ trương đầu tư hoặc quyết định giao kế hoạch vốn, văn bản thỏa thuận quy hoạch kiến trúc hoặc chứng chỉ quy hoạch (nếu có), các văn bản cần thiết khác tùy theo tính chất của từng dự án cụ thể

- Văn bản ý kiến thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên ngành (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

Thời gian giải quyết

Tổng thời gian thực hiện một công trình

Thời gia lấy ý kiến của ngành liên quan (nếu có)

Thời gian tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

- DA nhóm A là 40 ngày

- DA nhóm B là 30 ngày

- DA nhóm C là 20 ngày

 

 

- DA nhóm A là 20 ngày

- DA nhóm B là 15 ngày

- DA nhóm C là 10 ngày

- DA nhóm A là 13 ngày

- DA nhóm B là 10 ngày

- DA nhóm C là 8 ngày

 

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

d) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành chức năng có liên quan.

Kết quả

Thông báo kết quả thẩm định và Báo cáo kết quả thẩm định dự án

Lệ phí         

Lệ phí thẩm định Dự án theo quy định tại  Thông tư số 176/2011/TT-BTC  ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, tờ khai

Mẫu Tờ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình (theo mẫu số 01 đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi; mẫu số 04 đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương nơi có dự án đầu tư xây dựng.

- Có phương án công nghệ và phương án thiết kế xây dựng phù hợp.

- Bảo đảm chất lượng, an toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng công trình, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Bảo đảm cấp đủ vốn đúng tiến độ của dự án, hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

- Tuân thủ quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

-Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, ngày 25/3/2015 của Chính phủ.

 - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

 - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

 - Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ.

- Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư  
     
 Các tin khác:
      Icon  Thủ tục hành chính số 2: Trình và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước
      Icon  Thủ tục hành chính số 3: Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình
      Icon  Thủ tục hành chính số 4: Thẩm định Hồ sơ mời thầu xây lắp
      Icon  Thủ tục hành chính số 5: Thẩm định Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
      Icon  Thủ tục hành chính số 6: Thẩm định Hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC