Thứ 3, ngày 28 tháng 3 năm 2023
Tin mới:   Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ      [INFOGRAPHIC] Chủ đề Tháng Thanh niên qua các năm      Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 đến 26 tháng 03 năm 2023)      Tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sa Thầy      BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh họp phiên tháng 3       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4094655
Số người online: 7588
   Thủ tục Đấu thầu, thẩm định và giám sát đánh giá đầu tư
 Thủ tục hành chính số 2: Trình và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước
5/2/2018 5:30:32 PM     
 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Sau khi tổ chức thẩm định, Chủ đầu tư chỉnh sửa Hồ sơ theo quy định (theo Biên bản thẩm định, Thông báo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư). Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư nộp lại Hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả một cửa liên thông của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.

Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Viết Xuân, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần; Buổi sáng từ 7h30' đến 10h30'; Buổi chiều từ 13h30' - 16h30'

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ theo quy định, đồng thời lập Báo cáo kết quả thẩm định Dự án và dự thảo Quyết định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu hồ sơ đảm bảo hợp lệ).

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung hoặc có văn bản phúc đáp sau….. ngày tiếp nhận hồ sơ

Bước 3. Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân (Bộ phận Một cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư). 

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần; Buổi sáng từ 7h30' đến 10h30'; Buổi chiều từ 13h30' - 16h30'

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin phê duyệt Dự án (theo mẫu số 01 đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi; mẫu số 04 đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ)

- Văn bản Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư (nếu có) đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi; kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (nếu có) đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật của Sở quản lý chuyên ngành.

- Hồ sơ dự án đầu tư: Báo cáo nghiên cứu khả thi (gồm phần thuyết minh; thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư); Báo cáo kinh tế kỹ thuật (gồm Phần thuyết minh; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán)

- Các văn bản có giá trị pháp lý cần thiết khác như: Biên bản thẩm định, Thông báo kết quả thẩm định Dự án, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thông báo giới thiệu địa điểm đất xây dựng, chủ trương đầu tư hoặc quyết định giao kế hoạch vốn, văn bản thỏa thuận quy hoạch kiến trúc hoặc chứng chỉ quy hoạch (nếu có), các văn bản cần thiết khác tuỳ theo tính chất của từng dự án cụ thể.

- Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên ngành (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời gian giải quyết

Nhóm dự án

Thời gián tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gián tại UBND tỉnh

Nhóm A

7 ngày

5 ngày

Nhóm B

5 ngày

5 ngày

Nhóm C và BCKTKT

2 ngày

5 ngày

 

 

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh và các bộ phận có liên quan thuộc UBND tỉnh.

d) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành chức năng có liên quan.

Kết quả

Thông báo kết quả thẩm định Dự án; Báo cáo kết quả thẩm định Dự án; Quyết định phê duyệt Dự án.

Lệ phí

Lệ phí thẩm định Dự án theo quy định tại Thông tư số 176/2011/TT-BTC  ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, tờ khai

Mẫu Tờ trình xin phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (theo mẫu số 01 đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi; mẫu số 04  đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ);

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương nơi có dự án đầu tư xây dựng.

- Có phương án công nghệ và phương án thiết kế xây dựng phù hợp.

- Bảo đảm chất lượng, an toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng công trình, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Bảo đảm cấp đủ vốn đúng tiến độ của dự án, hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

- Tuân thủ quy định khác của pháp luật có liên quan.

Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, ngày 25/3/2015 của Chính phủ.

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ.

- Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư  
     
 Các tin khác:
      Icon  Thủ tục hành chính số 3: Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình
      Icon  Thủ tục hành chính số 4: Thẩm định Hồ sơ mời thầu xây lắp
      Icon  Thủ tục hành chính số 5: Thẩm định Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
      Icon  Thủ tục hành chính số 6: Thẩm định Hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ
      Icon  Thủ tục hành chính số 7: Phê duyệt Hồ sơ mời thầu
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC