Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021
Tin mới:   Thông báo kết quả họp giao ban ngày 06-01-2021      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 01 năm 2021      Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2020      Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021      Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025      Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư      Hội nghị công chức và người lao động năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2526670
Số người online: 34
   Thủ tục Đấu thầu, thẩm định và giám sát đánh giá đầu tư
 Thủ tục hành chính số 5: Thẩm định Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
5/2/2018 4:57:39 PM     
 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Chủ đầu tư, bên mời thầu chuẩn bị hồ sơ mời thầu.

Bước 2. Chủ đầu tư giao cho tổ chức, cá nhân trực thuộc cơ quan tổ chức thẩm định HSMT. 

Bước 3. Trình báo cáo thẩm định lên Chủ đầu tư phê duyệt

Cách thức thực hiện

Giải quyết tại cơ quan hành chính nhà nước (xem thêm, hiện có nộp hồ sơ qua bưu chính) không.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin phê duyệt Hồ sơ mời thầu;

- Hồ sơ mời thầu (theo mẫu)

- Các văn bản pháp lý có liên quan: Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu của cấp có thẩm quyền; quyết định phê duyệt dự án hoặc dự toán và các văn bản pháp lý khác có liên quan

 b) Số lượng hồ sơ: Phụ thuộc vào số lượng nhà thầu nhận Hồ sơ mời quan tâm, số lượng nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm.

Thời gian giải quyết

Không quá 20 ngày từ khi nhận được báo cáo thẩm định của tổ chức, cá nhân thẩm định

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC và quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành chức năng có liên quan.

Kết quả

Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu

Lệ phí

Theo quy định (Nêu rõ)

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Mẫu Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn. ((theo mẫu quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BKH ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Mẫu Thẩm định HSMT (mẫu tại Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ

- Thông tư số 01/2015/TT-BKH ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư  
     
 Các tin khác:
      Icon  Thủ tục hành chính số 6: Thẩm định Hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ
      Icon  Thủ tục hành chính số 7: Phê duyệt Hồ sơ mời thầu
      Icon  Thủ tục hành chính số 8: Phát hành hồ sơ mời thầu
      Icon  Thủ tục hành chính số 9: Làm rõ hồ sơ mời thầu
      Icon  Thủ tục hành chính số 10: Sửa đổi hồ sơ mời thầu
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC