Thứ 5, ngày 21 tháng 11 năm 2019
Tin mới:   Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 11 năm 2019      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2019      Lịch công tác tuần từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 11 năm 2019      Lịch công tác tuần từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 10 năm 2019      Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045      Quyết định số 262/QĐ-SKHĐT Về việc thu hồi số tiền sai phạm nộp ngân sách nhà nước.      Kết luận số 2239/KL-SKHĐT Về Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp về kế hoạch và đầu tư của Ủy ban nhân dân huyện Đăk GLei.       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1765501
Số người online: 15
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4/18/2018 9:56:15 AM     
  Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 

         Nhằm mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ hiệu quả, kịp thời giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh, huyện, xã trong tham mưu đề xuất các chính sách, giải pháp thực hiện các CTMTQG; Xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các CTMTQG trên phạm vi toàn tỉnh, Ban chỉ đạo (BCĐ) các CTMTQG tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

* Mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2016-2020

1. CTMTQG Xây dựng nông thôn mới

Củng cố và phát triển vững chắc đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đi đôi với việc tập trung xây dựng các xã có điều kiện, khả năng, đảm bảo các xã mỗi năm đạt thêm được từ 01 đến 02 tiêu chí nông thôn mới trở lên (theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới).

Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn các tiêu chí về: Quy hoạch, thủy lợi, điện, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giáo dục, y tế, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh; có 01 huyện đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, 25 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; bình quân số tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt được trên 01 đơn vị xã là 12,55 tiêu chí.

2. Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận của hộ nghèo đối với các dịch vụ xã hội cơ bản, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, cụ thể:

Giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân từ 3-4%/năm (riêng các huyện nghèo giảm từ 6-8%/năm) theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm đến cuối năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng gấp 2 lần so với cuối năm 2015; cơ bản đáp ứng khả năng tiếp cận của hộ nghèo đối với các dịch vụ y tế, giáo dục, tiếp cận thông tin, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh.

Đầu tư cơ bản về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở các huyện nghèo, xã, thôn đặc biệt khó khăn theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, trạm y tế, điện, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt.

* Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, trong bản Kế hoạch đã xác định các nội dung thực hiện cụ thể; xác định nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn thực hiện; xác định các giải pháp thực hiện; đồng thời, BCĐ đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan chủ trì CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan chủ trì CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020); Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; Ban Dân tộc; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Các sở, ban, ngành liên quanỦy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, BCĐ tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; Liên minh Hợp tác xã tỉnh các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Xem chi tiết tại file Kế hoạch đính kèm./.

Phòng Kinh tế ngành  
     
   File đính kèm:KH thuc hien cac CTMTQG 2016-2020.pdf
 Các tin khác:
      Icon  Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 tỉnh Kon Tum
      Icon  Kế hoạch hành động của UBND tỉnh bảo đảm an toàn thực phẩm
      Icon  Chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
      Icon  Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện
      Icon  Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum về đất có nguồn gốc từ nông lâm trường
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC