Thứ 5, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Tin mới:   Công bố Quyết định bổ nhiệm công chức      Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 05 năm 2020      Công văn số 978/SKHĐT-TH ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025      Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025      Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2032935
Số người online: 37
   TIN HOẠT ĐỘNG
 Họp tổng kết tình hình thực hiện các Chương trình MTQG năm 2017 tỉnh Kon Tum
3/28/2018 10:05:46 AM     
  Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh họp tổng kết tình hình thực hiện các Chương trình MTQG năm 2017 và triển các khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Anh Trong tin
Quang cảnh Hội nghị
 

           Chiều ngày 23/3, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện các Chương trình MTQG năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo.

          Trong năm 2017, tổng nguồn ngân sách nhà nước bố trí cho thực hiện các CTMTQG hơn 511.000 triệu đồng (ngân sách Trung ương 378.273 triệu đồng; ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã) 132.761 triệu đồng); vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện đầu tư tín dụng đạt 552.900 triệu đồng; vốn huy động từ các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và người dân hỗ trợ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các huyện nghèo, xã nghèo 7.862 triệu đồng.

Đến hết ngày 31/01/2018, giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các CTMTQG năm 2017 đạt 459.775 triệu đồng, đạt 88,5% tổng kinh phí đã bố trí (trong đó, CTMTQG xây dựng nông thôn mới 225.796 triệu đồng, đạt 84,5% tổng kinh phí đã bố trí; CTMTQG giảm nghèo bền vững 233.979 triệu đồng, đạt 92,8% tổng kinh phí đã bố trí).

 Đến tháng 12/2017, toàn tỉnh đã 13/86 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 04 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 21 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 42 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, còn 06 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Bình quân đạt 10 tiêu chí nông thôn mới/xã. Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 26.164 hộ, chiếm tỷ lệ 20,3% tổng số hộ dân toàn tỉnh; trong đó có 24.236 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 36,21% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Tổng số hộ thoát nghèo trong năm đạt 5.099 hộ, tương ứng tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,05%, vượt kế hoạch đề ra.

 Việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trong năm đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội xóa đói, giảm nghèo của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn.

Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân liên quan đến cơ chế phân bổ vốn, cơ chế, chính sách chưa phù hợp, điều kiện địa hình khu vực nông thôn của tỉnh không thuận lợi, tình hình giá cả thị trường có nhiều biến động bất lợi, điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp trong năm,… dẫn đến kết quả thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo năm 2017 không cao (kế hoạch đến cuối năm 2017 có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 12 tiêu chí/xã và không còn xã đạt dưới 05 tiêu chí); Số hộ tái nghèo và số hộ nghèo phát sinh còn cao dẫn đến số hộ nghèo chung toàn tỉnh vẫn còn cao...

         Các thành viên Ban chỉ đạo thảo luận

          Tại cuộc họp, các Thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, đánh giá những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2018, cụ thể như: Việc bổ sung thiết kế mẫu các công trình vệ sinh nông thôn; điều chỉnh mức quy định các tiêu chí nông thôn mới cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn; công tác phối hợp triển khai thực hiện Chương trình của các cấp, các ngành, địa phương và sự phối hợp, giám sát của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội …

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ chưa hoàn thành trong năm 2017. Trong đó tập trung nguồn lực, nâng cao trách nhiệm, thể hiện quyết tâm chính trị từ tỉnh đến cơ sở và người dân, cộng đồng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành, điều chỉnh kịp thời các quy định, hướng dẫn liên quan đến triển khai thực hiện các Chương trình, đảm bảo đồng bộ, phù hợp với điều kiện của địa phương; các cơ quan chủ chương trình, địa phương triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, tránh tình trạng trông chờ ỷ lại, không muốn thoát nghèo; nghiên cứu giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất…

 Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường giám sát, theo dõi tình hình triển khai thực hiện 02 chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh; kịp thời phản ánh những khó khăn, bất cập để UBND tỉnh xem xét, xử lý kịp thời./.

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Gửi bổ sung tài liệu và đề nghị góp ý các dự thảo báo cáo tại cuộc họp BCĐ các CTMTQG tỉnh
      Icon  GIAO LƯU THỂ THAO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
      Icon  Gửi tài liệu phục vụ cuộc họp Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Kon Tum
      Icon  LÃNH ĐẠO, CBCCVC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ GẶP MẶT, CHIA TAY ĐỒNG CHÍ HOÀNG VĂN LỢI VỀ NGHỈ HƯU HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI
      Icon  Tham dự lễ ra quân xây dựng nông thôn mới tại xã Pờ Ê, huyện Kon Plong
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC