Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020
Tin mới:   Công bố Quyết định bổ nhiệm công chức      Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 05 năm 2020      Công văn số 978/SKHĐT-TH ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025      Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025      Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2039040
Số người online: 30
   Thủ tục thuộc lĩnh vực kinh tế đối ngoại
 02. Thủ tục hành chính: Thẩm định chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài
3/2/2018 3:04:39 PM     
 

 

Trình tự

thực hiên

Bước 1. Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại bộ phận "một cửa" Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Viết Xuân, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần; Buổi sáng từ 7h30' đến 10h30'; Buổi chiều từ 13h30' - 16h30'

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý, đầy đủ của hồ sơ và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3. Trả kết quả tại bộ phận "một cửa" Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần; Buổi sáng từ 7h30' đến 10h30'; Buổi chiều từ 13h30' - 16h30'

Cách thức

thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị trình phê duyệt của chủ khoản viện trợ PCPNN;

- Văn bản thống nhất chủ trương tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN của UBND tỉnh;

- Văn bản của Bên tài trợ thống nhất với nội dung khoản viện trợ PCPNN và thông báo/cam kết xem xét tài trợ cho khoản viện trợ PCPNN đó;

- Dự thảo văn kiện chương trình, dự án (theo mẫu - tùy theo loại hình dự án, chương trình) và dự thảo Thỏa thuận viện trợ PCPNN cụ thể (nếu được yêu cầu để ký kết thay văn kiện chương trình, dự án sau này).

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động và/hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp về tư cách pháp nhân của Bên tài trợ. Các bản sao cần được hợp pháp hóa lãnh sự để đảm bảo tính hợp pháp của văn bản;

- Các văn bản ghi nhớ với Bên tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ

Thời gian

giải quyết:

Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Thời gian có thể rút ngắn phụ thuộc vào sự phối hợp của các ngành liên quan). Trong đó:

- Thời hạn đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định và có văn bản gửi kèm hồ sơ lấy ý kiến góp ý các cơ quan thuộc tỉnh: không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời hạn các đơn vị liên quan thuộc tỉnh trả lời ý kiến tham vấn bằng văn bản theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư: không quá 12 ngày làm việc kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành văn bản gửi các đơn vị liên quan tham gia ý kiến. Sau thời hạn trên, nếu các đơn vị liên quan không tham gia ý kiến bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thì xem như đã đồng ý với nội dung của khoản viện trợ, đồng thời chịu trách nhiệm như đã góp ý.

- Thời hạn thẩm định: không quá 05 ngày làm việc

Đối tượng

thực hiện:

Tổ chức

Cơ quan

thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị, địa phương có liên quan

Kết quả:

Báo cáo thẩm định chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ PCPNN, dự thảo Quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ PCPNN của UBND tỉnh.

Lệ phí:               

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung văn kiện Dự án HTKT (mẫu phụ lục 1a Thông tư 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010)

- Nội dung văn kiện dự án đầu tư (mẫu tại phụ lục 1b Thông tư 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010)

- Nội dung văn kiện chương trình sử dụng vốn viện trợ PCPNN (mẫu phụ lục 1c Thông tư 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Các chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Điều 5, Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND, ngày 14/10/2010, bao gồm các khoản viện trợ mà đối tượng tiếp nhận do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan khác của tỉnh hoặc cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập hoặc đăng ký hoạt động (trừ các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định 93/2009/NĐ-CP)

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 93/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 07/2010/TT-BKHĐT,  ngày 10/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND, ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

 

Phòng KTĐN  
     
 Các tin khác:
      Icon  01. Thủ tục hành chính: Thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án, khoản phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC