Thứ 6, ngày 29 tháng 5 năm 2020
Tin mới:   Công bố Quyết định bổ nhiệm công chức      Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 05 năm 2020      Công văn số 978/SKHĐT-TH ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025      Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025      Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2033971
Số người online: 46
   TIN HOẠT ĐỘNG
 Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 - Đảng bộ cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư
2/12/2018 10:40:25 AM     
  Ngày 02-02-2018, Đảng bộ cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017.Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung vào nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 2017, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018.
Anh Trong tin
 

 Ngày 02-02-2018, Đảng bộ cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017.

Tham dự Hội nghị có 46/49 đảng viên đang sinh hoạt tại 06 chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung vào nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 2017, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018.

Quan cảnh Hội nghị

Hội nghị thống nhất nhận định: Trong năm 2017, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nội quy cơ quan; Lãnh đạo Sở đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn ban hành và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, công khai các hoạt động của cơ quan. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Lãnh đạo thực hiện đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Lãnh đạo thực hiện giúp đỡ thôn Điêk cua, xã Ngọc Tem theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (khóa XV).

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Đảng bộ đã chú trọng, tăng cường lãnh, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng mối đoàn kết nội bộ, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chăm lo công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng, công tác đảng viên, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Lãnh đạo xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Lãnh đạo cán bộ công chức, viên chức và người lao động thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, lịch sự trong giao tiếp, sinh hoạt công sở. Xây dựng cơ quan xanh, sạch đẹp.

Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng: Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên, CC,VC,NLĐ thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nội quy, quy chế cơ quan.

Tuy nhiên, năm 2017, Đảng bộ nhận thấy vẫn còn một số khuyết điểm và hạn chế như: lãnh đạo công tác phối hợp tham mưu phân bổ, hướng dẫn thực hiện kế hoạch các chương trình mục tiêu quốc gia có lúc còn lúng túng, chưa kịp thời. Giám sát, đánh giá đầu tư các dự án ngoài ngân sách còn hạn chế. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2017 chưa đạt yêu cầu. Việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thường xuyên liên tục. Việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, CC,VC,NLĐ hình thức chưa phong phú, sinh động. Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề ở một số chi bộ thực hiện chưa nghiêm túc. Vẫn còn chi bộ xây dựng bố cục các chuyên đề chưa đảm bảo, việc ghi biên bản cuộc họp sinh hoạt chuyên đề quá vắn tắt, chưa thể hiện được ý kiến thảo luận và tham gia góp ý của các đảng viên; chưa thể hiện Nghị quyết chi bộ hoặc kết luận của đồng chí chủ trì cuộc họp.

        Hội nghị cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến về báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ trong năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018; dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy; đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2018.

Tại Hội nghị, Đảng ủy đã công bố Quyết định phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2017, Quyết định khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017 của Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Khen thưởng các chi bộ đạt "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017"

Theo đó, năm 2017 Đảng bộ Sở  có 02 Chi bộ trực thuộc đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” (Chi bộ 1, Chi bộ 2); 02 chi bộ đạt “ Trong sạch vững mạnh” (Chi bộ 3, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển) và 02 chi bộ đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” ( Chi bộ 4, Chi bộ 5). Về cá nhân, năm 2017 Đảng bộ Sở có 07 Đảng viên đạt loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (các đồng chí: Nguyễn Đình Bắc, Võ Văn Manh, Huỳnh Thị Thúy Hà, Phạm Văn Hùng, Ngô Việt Thành, Phan Văn Thế, Phan Văn Tùng), 39 đảng viên đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đảng viên đạt loại hoàn thành nhiệm vụ và 02 đảng viên chưa đủ thời gian xếp loại.

Đảng ủy Sở tặng Giấy khen cho 02 tập thể: Chi bộ 1 và Chi bộ 2 đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” và tặng Giấy khen cho 07 đảng viên “hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ” năm 2017, là các đồng chí: Nguyễn Đình Bắc, Huỳnh Thị Thúy Hà, Phạm Văn Hùng, Võ Văn Manh, Ngô Việt Thành, Phan Văn Thế, Phan Văn Tùng.

Khen thưởng cá nhân đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017"

Tại Hội nghị, Đồng chí Ngô Việt Thành thông qua Thông báo số 348-TB/ĐUK, ngày 18-01-2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kết luận về kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2017 Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, Đảng ủy Khối thống nhất công nhận Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt “trong sạch vững mạnh năm” 2017 và thống nhất với đánh giá, phân loại đối với đảng viên của Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trao quà lưu niệm cho đảng viên Lê Xuân Tư nghỉ hưu theo chế độ

 

Chi đoàn Thanh niên Sở  
     
 Các tin khác:
      Icon  Ngày 05/02/2018. Đồng chí Phan Văn Thế - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư dẫn Đoàn công tác thăm và chúc Tết tại xã Ngọc Tem
      Icon  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KHỐI THI ĐUA CÁC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHU VỰC TÂY NGUYÊN NĂM 2017
      Icon  DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKDN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
      Icon  LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (Tháng: 01/2018)
      Icon  Chi đoàn Thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC