Thứ 5, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Tin mới:   Công bố Quyết định bổ nhiệm công chức      Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 05 năm 2020      Công văn số 978/SKHĐT-TH ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025      Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025      Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2033706
Số người online: 30
   Thông báo
 Thông báo số 08/TB-SKHĐT ngày 29/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai sử dụng chữ ký số trong các văn bản điện tử do Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành
2/1/2018 5:15:30 PM     
 

       Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số và chứng thư số trong các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

      Căn cứ Công văn số 3524/UBND-KGVX ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh,

      Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum thông báo:

      1. Từ ngày 05 tháng 02 năm 2018 trở đi, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai sử dụng chữ ký số và chứng thư số trong các văn bản điện tử do Sở Kế hoạch và đầu tư phát hành thông qua các môi trường gửi nhận gồm: Phần mềm quản lý văn bản (như eOffice), hệ thống thư công vụ và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở.

      2. Trong khi chờ các ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh quy trình phát hành và lưu trử văn bản điện tử, để tiến tới thay thế hoàn toàn văn bản giấy trong việc quản lý, điều hành và trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành đồng thời văn bản điện tử và văn bản giấy thông thường như hiện nay.

       Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các Sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết

      Các địa phương ,đơn vị tai Thông báo số 08/TB-SKHĐT tại đây

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Thông báo nhiệm vụ trọng tâm tháng 01-2018
      Icon  TB chào bán cổ phần theo phương thức thỏa thuận trực tiếp tại Công ty TNHH MTV Du lịch Kon Tum
      Icon  Thông báo Kết quả họp giao ban ngày 05-12-2017
      Icon  Thông báo Kết quả họp giao ban ngày 03-11-2017
      Icon  Thông báo kết quả họp giao ban ngày 06-10-2017
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC