Thứ 5, ngày 23 tháng 3 năm 2023
Tin mới:   Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 đến 26 tháng 03 năm 2023)      Tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sa Thầy      BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh họp phiên tháng 3      TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 01/3 ĐẾN NGÀY 15/3 NĂM 2023      Văn bản quy phạm pháp luật ngành Tài nguyên và Môi trường tháng 3 năm 2023       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4087785
Số người online: 595
   Kêu gọi đầu tư
 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và lĩnh vực tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Kon Tum
1/11/2018 5:00:04 PM     
 

- Ngày 24/12/2018 Bộ Công thương ban hành Quyết định số 4751/QĐ-BCT về bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum

-  Ngày 24/12/2018 Bộ Công thương ban hành Quyết định số 4729/QĐ-BCT về điều chỉnh một số thông số của dự án thủy điện Đăk Psi 6 thuộc quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum

-  Ngày 07/12/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4549/QĐ-BCT về bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum.

 - Ngày 10/8/2018 Bộ Công thương ban hành Quyết định số 2814/QĐ-BCT về điều chỉnh một số thông số của dự án thủy điện Đăk Pô ne thuộc quy hoạch tbậc thang hủy điện trên sông Đăk Pô ne.

- Ngày 31/8/2018 Bộ Công thương ban hành Quyết định số 3114/QĐ-BCT về điều chỉnh một số thông số của dự án thủy điện Đăk Piu 2 thuộc địa bàn tỉnh Kon Tum

- Ngày 23/4/2018 Bộ Công thương ban hànhQuyết định số 1354/QĐ-BCT về bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum 

- Ngày 03/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1176/QĐ-UBND về Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và lĩnh vực tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020.

-  Ngày 18/5/2017 Bộ Công thương ban hành Quyết định số 1773/QĐ-UBND về bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum

-  Ngày 16/6/2017 Bộ Công thương ban hành Quyết định số 2024/QĐ-BCT về điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

- Ngày 07/4/2016, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 1352/QĐ-BCT về bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum

- Ngày 05/9/2016 Bộ Công thương ban hành Quyết định số 3591/QĐ-UBND về bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum

- Ngày 05/12/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1311/QĐ-UBND về bổ sung quy hoạch công trình thủy điện ĐăkBla 1, xã Đăk Tơ Re và xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum/

-  Ngày 13/8/2010 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 819/QĐ-UBND về bổ sung quy hoạch công trình thủy điện Plei Kần 1 và Plei Kan 2, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

- Ngày 28/5/2009 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 533/QĐ-UBND về điều chỉnh quy hoạch công trình thủy điện Đăk Psi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

-  Ngày 03/4/2008 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 298/QĐ-UBND về bổ sung Quy hoạch công trình thủy điện ĐăkRơsa 2, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

-  Ngày 21/02/2008 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 133/QĐ-UBND về bổ sung Quy hoạch công trình thủy điện Đăk Pô Cô, xã Pô Cô và Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

- Ngày 21/12/2006, UBND tỉnh ban hành Quyêt định 1476/QĐ-UBND  về phê duyệt Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ (đợt 2) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

- Ngày 09/11/2005, UBND tỉnh ban hành Quyêt định 1338/QĐ-UBND về dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Đăk Ne tỉnh Kon Tum;

- Ngày 11/7/2005, Bộ Công thương ban hành Công văn số 3667/CV-NLDK về bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum .

- Ngày 25/3/2003 Bộ Công nghiệp ban hành Công văn số 1110/CV-KHĐT về dự án thủy điện Đăkrosa, tỉnh Kon Tum.

Có file chi tiết kèm theo.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
   File đính kèm:DM DA 17-20.pdf
 Các tin khác:
      Icon  Về việc sang nhượng cửa hàng trưng bày, bán, bảo dưỡng xe ô tô
      Icon  Danh mục dự án thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đến năm 2020
      Icon  Danh mục dự án đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
      Icon  Danh mục dự án giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư giai đoạn 2011 - 2015
      Icon  Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015 - 2020
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC